Jarosław Leon Iwaszkiewicz

[{"id":17,"name":"originalMaterials","above5p":true,"career":{"name":"autor materiałów do scenariusza"},"ranking":{"name":"Materiałów do scenariusza","link":"/person/ajax/roles/47807/17","url":"/ranking/person/originalMaterials"},"rating":{"count":83,"rate":8.662650602409638,"desc":"oceny","profession":"materiałów do scenariusza"}},{"id":21,"name":"himself","above5p":true,"career":{"name":"we własnej osobie"},"ranking":{"name":"Występów","link":"/person/ajax/roles/47807/21","url":"/ranking/person/himself"},"rating":{"count":11,"rate":7.363636363636363,"desc":"ocen","profession":"występów osoby"}},{"id":1,"name":"screenwriter","above5p":false,"career":{"name":"scenarzysta"},"ranking":{"name":"Scenariuszy","link":"/person/ajax/roles/47807/1","url":"/ranking/person/screenwriter"},"rating":{"count":4,"rate":5.75,"desc":"oceny","profession":"scenariuszy"}}]
8,7
83 oceny materiałów do scenariusza
Jarosław Iwaszkiewicz
Jarosław Iwaszkiewicz urodził się 20 lutego 1894 r. we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie. Studiował prawo w Kijowie, jednak jego zainteresowania były daleko bardziej rozległe. Już w 1915 r. zadebiutował jako poeta. Jako aktor i kierownik literacki współpracował z Teatrem Studya S. Wysockiej, potem działał w kabarecie literackim „Pikador”.

Był związany z grupą literacką „Skamander”, jednak współpracował też z pismami niezwiązanymi z jej kręgiem. Był jednym z twórców eksperymentalnego teatru „Elsynor” (1921). Swej twórczości literackiej nie ograniczył jedynie do poezji, pisał też prozę, artykuły, recenzje, eseje, libretta, sztuki, scenariusze. Był też tłumaczem. Działał także w wielu instytucjach literackich i artystycznych (m.in. Związek Zawodowy Literatów Polskich, PEN Club).

Najbardziej znane dzieła Iwaszkiewicza to: „Oktostychy” (1919), „Panny z Wilka” (1933), „Brzezina” (1933), „Lato w Nohant” (1936), „Młyn nad Utratą” (1936), „Sława i chwała” (1956-1962), „Kochankowie z Marony” (1961), „Kosmogonia” (1967).

Zmarł w Warszawie 2 marca 1980 r. w wieku 86 lat.
Więcej

Dane personalne:

data urodzenia: 20 lutego 1894

data śmierci: 2 marca 1980

miejsce urodzenia: Kalnik, Królestwo Polskie , (obecnie Ukraina)

żona Anna Lilpop (12.09.1922 - 23.12.1979, jej śmierć), 2 córki: Maria (ur. 1924), Teresa (ur. 1928)
Zmarł w Warszawie (Polska). Został pochowany na cmentarzu w Brwinowie pod Warszawą.
W 1949 roku został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy.
Pisarz był także politykiem.Przed II wojną światową pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a po wojnie był posłem na Sejm, a także przewodniczącym Komitetu Obrońców Pokoju.
Od najlepszych
  • Od najnowszych
  • Od najlepszych