Elex 2

Jax usiłuje odnaleźć swojego syna oraz próbuje zjednoczyć mieszkańców planety Magalan przeciwko nowemu zagrożeniu.