plakat filmu Klub winowajców

Klub winowajców

The Breakfast Club
1 godz. 37 min.
Grupa uczniów pochodzących z różnych środowisk w ramach kary musi spędzić sobotę w szkole.