1
https://fwcdn.pl/fpo/80/79/8079/7930838.2.jpg
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/71/31171/8009290.2.jpg
7,49 10 15 230 ocen
3
https://fwcdn.pl/fpo/32/95/33295/7521211.2.jpg

A Walk to Remember

7,47 10 234 808 ocen
4
https://fwcdn.pl/fpo/41/75/34175/7051831.2.jpg

Looking For Alibrandi

7,44 10 295 ocen
5
https://fwcdn.pl/fpo/12/94/31294/8009144.2.jpg

The Breakfast Club

7,41 10 48 917 ocen
6
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/31981/7888006.2.jpg
7
https://fwcdn.pl/fpo/59/53/35953/7793206.2.jpg
7,38 10 602 oceny
8
https://fwcdn.pl/fpo/78/71/7871/8032344.2.jpg

7,25 10 862 oceny
9
https://fwcdn.pl/fpo/18/89/571889/7340758.2.jpg

Tres metros sobre el cielo

7,23 10 136 936 ocen
10
https://fwcdn.pl/fpo/62/02/816202/7884039.2.jpg

Descendants 3

7,18 10 3 323 oceny
11
https://fwcdn.pl/fpo/83/11/208311/8069116.2.jpg

Ring of Bright Water

7,13 10 169 ocen
12
https://fwcdn.pl/fpo/50/95/5095/7532616.2.jpg
13
https://fwcdn.pl/fpo/07/21/721/7518609.2.jpg

10 Things I Hate About You

7,11 10 150 630 ocen
14
https://fwcdn.pl/fpo/68/38/6838/8071017.2.jpg
7,10 10 1 649 ocen
15
https://fwcdn.pl/fpo/17/62/11762/7789181.2.jpg

Ferris Bueller's Day Off

7,08 10 16 387 ocen
16
https://fwcdn.pl/fpo/43/94/4394/7265979.2.jpg
7,07 10 864 oceny
17
https://fwcdn.pl/fpo/48/79/34879/6930970.2.jpg

War of the Buttons

7,06 10 644 oceny
18
https://fwcdn.pl/fpo/99/78/109978/7153230.2.jpg

Harold & Kumar Go to White Castle

7,05 10 74 999 ocen
19
https://fwcdn.pl/fpo/18/25/11825/8015539.2.jpg
7,04 10 1 920 ocen
20
https://fwcdn.pl/fpo/99/57/9957/8028752.2.jpg
7,03 10 16 347 ocen
21
https://fwcdn.pl/fpo/27/55/142755/7562247.2.jpg

Tre metri sopra il cielo

7,00 10 14 347 ocen
22
https://fwcdn.pl/fpo/38/22/3822/7876843.2.jpg

American Graffiti

6,99 10 4 999 ocen
23
https://fwcdn.pl/fpo/71/17/757117/7803251.2.jpg

Descendants 2

6,96 10 5 999 ocen
24
https://fwcdn.pl/fpo/63/24/36324/6920041.2.jpg

Drumline

6,96 10 7 029 ocen
25
https://fwcdn.pl/fpo/20/04/12004/7532617.2.jpg
6,94 10 322 oceny
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD