S.J. Clarkson 

7,7
199 ocen pracy reżysera
S.J. Clarkson

Dane personalne:

wiek:

data urodzenia: 1950

miejsce urodzenia: Wielka Brytania