1
https://fwcdn.pl/fpo/96/68/429668/7488209.2.jpg
7,85 10 2 550 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/17/48/731748/7689803.2.jpg
3
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/539222/7324089.2.jpg
4
https://fwcdn.pl/fpo/49/44/814944/7879137.2.jpg
5
https://fwcdn.pl/fpo/02/95/720295/7695557.2.jpg
6
https://fwcdn.pl/fpo/23/68/722368/7719081.2.jpg
6,74 10 1 348 ocen
7
https://fwcdn.pl/fpo/18/95/10011895/8008709.2.jpg
6,64 10 869 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/91/99/629199/8019935.2.jpg
9
https://fwcdn.pl/fpo/76/22/677622/7520238.2.jpg
6,45 10 101 ocen
12
https://fwcdn.pl/fpo/33/10/783310/7803435.2.jpg
5,86 10 2 947 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH