1
4
9
7,58 10 225 ocen
14
18
7,46 10 137 ocen
19
20
21
7,44 10 181 ocen
22
7,44 10 144 oceny
23
7,44 10 132 oceny
27
28
7,43 10 121 ocen
32
7,40 10 138 ocen
33
37
38
7,31 10 103 oceny
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz DWA OBLICZA