1
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 092 oceny
2
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,19 10 1 254 oceny
gatunekStrzelanka
3
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,07 10 563 oceny
gatunekStrzelanka
4
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,98 10 553 oceny
gatunekStrzelanka
5
https://fwcdn.pl/fpo/99/33/609933/7773071.2.jpg
7,78 10 3 872 oceny
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,73 10 880 ocen
gatunekStrzelanka
7
https://fwcdn.pl/fpo/18/89/631889/7599424.2.jpg
7,68 10 2 431 ocen
gatunekStrzelanka
8
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,62 10 443 oceny
9
https://fwcdn.pl/fpo/82/48/708248/8069288.2.jpg
7,61 10 316 ocen
gatunekStrzelanka
10
https://fwcdn.pl/fpo/80/42/628042/7728334.2.jpg
7,53 10 162 oceny
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/02/776902/7827839.2.jpg
12
https://fwcdn.pl/fpo/78/22/647822/7440132.2.jpg
7,34 10 343 oceny
gatunekStrzelanka
13
https://fwcdn.pl/fpo/05/12/630512/7391925.2.jpg
7,26 10 327 ocen
gatunekStrzelanka
14
https://fwcdn.pl/fpo/27/80/612780/7376207.2.jpg
7,20 10 231 ocen
gatunekStrzelanka
15
https://fwcdn.pl/fpo/92/83/729283/7732968.2.jpg
7,07 10 488 ocen
gatunekStrzelanka
16
https://fwcdn.pl/fpo/28/25/732825/7672133.2.jpg
7,07 10 160 ocen
gatunekStrzelanka
17
https://fwcdn.pl/fpo/12/25/671225/7521768.2.jpg
18
https://fwcdn.pl/fpo/69/94/616994/7459671.2.jpg

6,97 10 655 ocen
gatunekStrzelanka
19
https://fwcdn.pl/fpo/04/23/730423/7666631.2.jpg

Dakku hanto

6,94 10 539 ocen
gatunekStrzelanka
20
https://fwcdn.pl/fpo/59/32/715932/7621241.2.jpg
6,94 10 167 ocen
gatunekStrzelanka
21
https://fwcdn.pl/fpo/82/97/658297/7493440.2.jpg
6,90 10 452 oceny
gatunekStrzelanka
22
https://fwcdn.pl/fpo/30/34/613034/7604932.2.jpg
6,88 10 490 ocen
gatunekStrzelanka
23
https://fwcdn.pl/fpo/88/86/668886/7663051.2.jpg
24
https://fwcdn.pl/fpo/67/57/626757/7389062.2.jpg
6,81 10 173 oceny
gatunekStrzelanka
25
https://fwcdn.pl/fpo/20/56/622056/7383564.2.jpg
6,78 10 159 ocen
26
https://fwcdn.pl/fpo/20/31/612031/7676411.2.jpg
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/87/671287/7703856.2.jpg
28
https://fwcdn.pl/fpo/10/91/631091/7736637.2.jpg

Rockman 2: Dr. Wily no Nazo

6,74 10 133 oceny
29
https://fwcdn.pl/fpo/18/01/631801/7503422.2.jpg

Kontora Supirittsu

6,72 10 126 ocen
30
https://fwcdn.pl/fpo/14/94/611494/7823499.2.jpg
6,69 10 194 oceny
gatunekStrzelanka
31
https://fwcdn.pl/fpo/04/58/630458/7391927.2.jpg
6,68 10 135 ocen
gatunekStrzelanka
32
https://fwcdn.pl/fpo/39/70/763970/7870388.2.jpg

6,58 10 268 ocen
gatunekStrzelanka
33
https://fwcdn.pl/fpo/41/10/644110/7428432.2.jpg
6,58 10 722 oceny
gatunekStrzelanka
34
https://fwcdn.pl/fpo/11/69/631169/7788220.2.jpg

Rockman

6,56 10 197 ocen
35
https://fwcdn.pl/fpo/22/95/752295/7744261.2.jpg
6,53 10 153 oceny
gatunekStrzelanka
36
https://fwcdn.pl/fpo/14/51/691451/7805017.2.jpg
6,50 10 180 ocen
gatunekStrzelanka
37
https://fwcdn.pl/fpo/50/38/615038/7729515.2.jpg
6,46 10 307 ocen
gatunekStrzelanka
38
https://fwcdn.pl/fpo/96/83/729683/7667963.2.jpg
6,44 10 198 ocen
gatunekStrzelanka
39
https://fwcdn.pl/fpo/99/34/609934/7560989.2.jpg
6,44 10 346 ocen
40
https://fwcdn.pl/fpo/14/52/691452/7588786.2.jpg
6,43 10 150 ocen
gatunekStrzelanka
41
https://fwcdn.pl/fpo/04/63/820463/8051470.2.jpg
6,43 10 275 ocen
42
https://fwcdn.pl/fpo/49/21/614921/7896664.2.jpg
6,42 10 279 ocen
gatunekStrzelanka
43
https://fwcdn.pl/fpo/04/44/630444/7548822.2.jpg
6,36 10 109 ocen
44
https://fwcdn.pl/fpo/94/33/729433/7672137.2.jpg
6,34 10 187 ocen
gatunekStrzelanka
45
https://fwcdn.pl/fpo/17/85/611785/7359269.2.jpg
6,34 10 109 ocen
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/43/53/634353/7398219.2.jpg
47
https://fwcdn.pl/fpo/20/55/622055/7772451.2.jpg
6,31 10 215 ocen
48
https://fwcdn.pl/fpo/26/74/662674/7484361.2.jpg

Hitman: Sniper Challenge

6,31 10 279 ocen
gatunekStrzelanka
49
https://fwcdn.pl/fpo/28/98/732898/7672203.2.jpg
6,30 10 177 ocen
gatunekStrzelanka
50
https://fwcdn.pl/fpo/09/23/720923/7726842.2.jpg
6,24 10 120 ocen
gatunekStrzelanka
51
https://fwcdn.pl/fpo/48/89/624889/7388401.2.jpg
6,23 10 111 ocen
gatunekStrzelanka
52
https://fwcdn.pl/fpo/87/59/738759/7687215.2.jpg

6,23 10 139 ocen
gatunekStrzelanka
53
https://fwcdn.pl/fpo/00/56/610056/7355507.2.jpg
6,18 10 241 ocen
54
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/645266/7477510.2.jpg

Alien Shooter 2: Conscription

6,09 10 119 ocen
gatunekStrzelanka
55
https://fwcdn.pl/fpo/22/90/612290/7452115.2.jpg
56
https://fwcdn.pl/fpo/60/41/626041/7390449.2.jpg
6,07 10 734 oceny
gatunekStrzelanka
57
https://fwcdn.pl/fpo/17/84/611784/7359276.2.jpg
6,05 10 185 ocen
gatunekStrzelanka
58
https://fwcdn.pl/fpo/02/48/760248/7737590.2.jpg
6,00 10 110 ocen
gatunekStrzelanka
59
https://fwcdn.pl/fpo/82/61/608261/7350866_1.2.jpg

5,99 10 1 307 ocen
gatunekStrzelanka
60
https://fwcdn.pl/fpo/74/21/617421/7779425.2.jpg
5,93 10 117 ocen
gatunekStrzelanka
61
https://fwcdn.pl/fpo/88/80/668880/7594460.2.jpg
5,89 10 178 ocen
62
https://fwcdn.pl/fpo/84/28/618428/7375854.2.jpg
5,79 10 102 oceny
gatunekStrzelanka
63
https://fwcdn.pl/fpo/21/24/612124/7361069.2.jpg
5,59 10 121 ocen
gatunekStrzelanka
64
https://fwcdn.pl/fpo/82/77/618277/7379611.2.jpg

Digitale Hühnerjagd

5,56 10 1 375 ocen
gatunekStrzelanka
65
https://fwcdn.pl/fpo/59/86/725986/7687645.2.jpg

5,35 10 432 oceny
gatunekStrzelanka
66
https://fwcdn.pl/fpo/97/14/659714/7596548.2.jpg
3,85 10 361 ocen
gatunekStrzelanka
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones