1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_3.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,88 10 5 743 oceny
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7432280_2.2.jpg
8,88 10 3 100 ocen
gatunekSkradanka / TPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210_1.2.jpg
8,48 10 593 oceny
gatunekSkradanka / TPS
4
https://fwcdn.pl/fpo/92/13/609213/7351610_2.2.jpg
5
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670_1.2.jpg
8,46 10 23 614 ocen
gatunekTPS
6
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609_2.2.jpg
8,24 10 1 683 oceny
gatunekSkradanka / TPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575_1.2.jpg
8,20 10 13 789 ocen
gatunekTPS
8
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202_1.2.jpg
8,17 10 2 658 ocen
gatunekTPS
9
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696_1.2.jpg
8,17 10 1 143 oceny
gatunekSkradanka / TPS
10
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217_1.2.jpg
8,10 10 1 821 ocen
gatunekTPS
11
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
8,03 10 2 827 ocen
gatunekSkradanka / TPS
12
https://fwcdn.pl/fpo/13/95/611395/7444218_1.2.jpg
8,02 10 9 327 ocen
gatunekTPS
13
https://fwcdn.pl/fpo/19/29/611929/7527711_2.2.jpg
7,85 10 685 ocen
gatunekSkradanka / TPS
14
https://fwcdn.pl/fpo/60/62/606062/7451702_2.2.jpg
7,77 10 4 653 oceny
gatunekTPS
15
https://fwcdn.pl/fpo/56/45/615645/7470862_2.2.jpg
7,62 10 3 210 ocen
gatunekTPS
16
https://fwcdn.pl/fpo/81/16/638116/7823569.2.jpg
7,44 10 438 ocen
gatunekTPS
17
https://fwcdn.pl/fpo/13/48/611348/7672205_1.2.jpg
7,42 10 1 737 ocen
gatunekTPS
18
https://fwcdn.pl/fpo/90/87/809087/7888818.2.jpg
7,34 10 872 oceny
gatunekTPS
19
https://fwcdn.pl/fpo/87/41/608741/7367304_1.2.jpg
20
https://fwcdn.pl/fpo/44/78/614478/7372807_1.2.jpg
7,29 10 503 oceny
gatunekTaktyczna / TPS
21
https://fwcdn.pl/fpo/88/86/608886/7362110_1.2.jpg
7,26 10 1 721 ocen
gatunekTPS
22
https://fwcdn.pl/fpo/42/22/744222/7741356.2.jpg
7,26 10 926 ocen
gatunekTPS
23
https://fwcdn.pl/fpo/79/18/637918/7409792_1.2.jpg
7,26 10 243 oceny
gatunekTPS
24
https://fwcdn.pl/fpo/91/05/809105/7895909.2.jpg
7,23 10 2 293 oceny
gatunekTPS
25
https://fwcdn.pl/fpo/34/00/613400/7755490_2.2.jpg

7,23 10 1 084 oceny
gatunekTPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/16/30/611630/7678609_2.2.jpg
7,17 10 1 089 ocen
gatunekSkradanka / TPS
27
https://fwcdn.pl/fpo/42/25/744225/7745192_1.2.jpg
7,15 10 1 008 ocen
gatunekTaktyczna / TPS
28
https://fwcdn.pl/fpo/27/93/612793/7459669_2.2.jpg
29
https://fwcdn.pl/fpo/33/83/703383/7596127.2.jpg
7,13 10 1 501 ocen
gatunekSkradanka / TPS
30
https://fwcdn.pl/fpo/63/24/10046324/8116330.2.jpg
7,11 10 151 ocen
gatunekTPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/49/09/804909/7895872.2.jpg
7,05 10 566 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
32
https://fwcdn.pl/fpo/86/47/628647/7453392.2.jpg
7,05 10 3 602 oceny
gatunekTPS
33
https://fwcdn.pl/fpo/25/81/632581/7868128.2.jpg
7,04 10 376 ocen
gatunekTaktyczna / TPS
34
https://fwcdn.pl/fpo/65/15/686515/7729512.2.jpg
7,04 10 2 060 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/29/87/612987/7498193_1.2.jpg

Conflict: Desert Storm

7,03 10 598 ocen
gatunekTaktyczna / TPS
36
https://fwcdn.pl/fpo/33/99/613399/7663549_1.2.jpg

7,01 10 792 oceny
gatunekTPS
37
https://fwcdn.pl/fpo/06/53/760653/7883665.2.jpg
6,91 10 1 053 oceny
gatunekTPS
38
https://fwcdn.pl/fpo/04/16/670416/7799278_1.2.jpg
6,89 10 911 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/80/08/608008/7350635_2.2.jpg
6,89 10 458 ocen
gatunekTPS
40
https://fwcdn.pl/fpo/43/26/624326/7484183.2.jpg
6,84 10 405 ocen
gatunekTPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/85/09/638509/7425566_1.2.jpg
6,84 10 180 ocen
gatunekTPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/63/83/656383/7679580_1.2.jpg
6,82 10 737 ocen
gatunekTPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/24/78/612478/7369942_2.2.jpg
6,82 10 183 oceny
gatunekTPS
44
https://fwcdn.pl/fpo/28/91/622891/7544450_1.2.jpg
6,79 10 203 oceny
gatunekTPS
45
https://fwcdn.pl/fpo/79/28/777928/7798737.2.jpg
6,77 10 117 ocen
gatunekTPS
46
https://fwcdn.pl/fpo/23/67/682367/7675389.2.jpg

Sniper Elite III

6,76 10 1 676 ocen
gatunekTPS
47
https://fwcdn.pl/fpo/50/14/785014/7824187.2.jpg
6,74 10 947 ocen
gatunekFPS / TPS / Sieciowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/11/09/611109/7481948_2.2.jpg
6,72 10 521 ocen
gatunekTPS
49
https://fwcdn.pl/fpo/88/87/608887/7351045_2.2.jpg
6,70 10 716 ocen
gatunekTaktyczna / TPS
50
https://fwcdn.pl/fpo/92/17/609217/7364919_2.2.jpg
6,69 10 207 ocen
gatunekTPS
51
https://fwcdn.pl/fpo/65/32/606532/7365209_1.2.jpg
6,68 10 843 oceny
gatunekTPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/73/53/827353/8003668_1.2.jpg
6,66 10 303 oceny
gatunekTPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/41/88/614188/7370315_2.2.jpg
6,64 10 341 ocen
gatunekTPS
54
https://fwcdn.pl/fpo/31/30/613130/7364924_1.2.jpg
55
https://fwcdn.pl/fpo/31/10/613110/7364709_1.2.jpg
6,61 10 189 ocen
gatunekSkradanka / TPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/29/26/832926/7950898_1.2.jpg
6,52 10 337 ocen
gatunekTPS
57
https://fwcdn.pl/fpo/19/63/611963/7383581_1.2.jpg
6,50 10 171 ocen
gatunekTPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/31/38/613138/7368503_1.2.jpg
6,49 10 221 ocen
gatunekTaktyczna / TPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/49/08/614908/7529333_1.2.jpg
6,47 10 241 ocen
gatunekTPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/84/21/608421/7350916_2.2.jpg
6,42 10 747 ocen
gatunekTPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/611318/7610978_1.2.jpg
6,40 10 721 ocen
gatunekTPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/78/27/637827/7610392_1.2.jpg
6,40 10 127 ocen
gatunekTPS
63
https://fwcdn.pl/fpo/78/71/637871/7664527_1.2.jpg
6,39 10 125 ocen
gatunekTPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/35/65/613565/7591924_2.2.jpg
6,39 10 759 ocen
gatunekTPS
65
https://fwcdn.pl/fpo/11/83/661183/7487712_1.2.jpg
6,39 10 245 ocen
gatunekTPS
66
https://fwcdn.pl/fpo/78/59/637859/7561328_1.2.jpg
6,39 10 159 ocen
gatunekTPS
67
https://fwcdn.pl/fpo/77/97/637797/7664502_1.2.jpg
6,37 10 143 oceny
gatunekTPS
68
https://fwcdn.pl/fpo/93/91/609391/7446028_2.2.jpg
6,35 10 670 ocen
gatunekTPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/23/93/612393/7543287_2.2.jpg
6,34 10 265 ocen
gatunekFPS / TPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/65/36/606536/7347837_2.2.jpg
6,31 10 270 ocen
gatunekTPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/68/22/866822/8006085_1.2.jpg
6,30 10 302 oceny
gatunekTPS
72
https://fwcdn.pl/fpo/38/61/613861/7366175_1.2.jpg
6,30 10 372 oceny
gatunekTPS
73
https://fwcdn.pl/fpo/51/33/655133/7612930.2.jpg
6,30 10 146 ocen
gatunekTPS
74
https://fwcdn.pl/fpo/15/35/611535/7503191_2.2.jpg
6,28 10 914 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
75
https://fwcdn.pl/fpo/21/09/732109/7677909_1.2.jpg
6,25 10 199 ocen
gatunekTPS
76
6,19 10 111 ocen
gatunekTPS
77
https://fwcdn.pl/fpo/18/68/701868/7607108_1.2.jpg
6,18 10 187 ocen
gatunekTPS
78
https://fwcdn.pl/fpo/66/72/606672/7348029_2.2.jpg

6,17 10 238 ocen
gatunekTPS
79
https://fwcdn.pl/fpo/75/94/607594/7349968_2.2.jpg
6,16 10 502 oceny
gatunekTPS
80
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/651990/7531955.2.jpg
6,13 10 356 ocen
gatunekTPS
81
https://fwcdn.pl/fpo/95/80/799580/7882430_1.2.jpg
6,11 10 384 oceny
gatunekTPS / Sieciowa
82
https://fwcdn.pl/fpo/04/64/820464/8116492.2.jpg
6,11 10 320 ocen
gatunekTPS
83
https://fwcdn.pl/fpo/88/84/608884/7374913_1.2.jpg
6,10 10 180 ocen
gatunekSkradanka / TPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/15/48/841548/7902032_1.2.jpg
6,08 10 170 ocen
gatunekTPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/657101/7520752_1.2.jpg
6,06 10 112 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
86
https://fwcdn.pl/fpo/60/24/626024/7560738_1.2.jpg
6,05 10 525 ocen
gatunekTPS
87
https://fwcdn.pl/fpo/07/97/830797/7888820.2.jpg
6,05 10 283 oceny
gatunekTaktyczna / TPS
88
https://fwcdn.pl/fpo/31/31/613131/7373333_1.2.jpg
5,98 10 122 oceny
gatunekTaktyczna / TPS
89
https://fwcdn.pl/fpo/91/74/679174/7610270_1.2.jpg
5,97 10 325 ocen
gatunekTPS
90
https://fwcdn.pl/fpo/24/91/612491/7608097_2.2.jpg
5,96 10 411 ocen
gatunekTPS
91
https://fwcdn.pl/fpo/15/20/611520/7358825_2.2.jpg
5,84 10 144 oceny
gatunekTPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/66/58/616658/7441776_1.2.jpg
5,80 10 115 ocen
gatunekTPS
93
https://fwcdn.pl/fpo/42/87/624287/7431522_1.2.jpg
5,71 10 125 ocen
gatunekTPS
94
5,70 10 140 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/04/67/10000467/7984063.2.jpg
5,61 10 129 ocen
gatunekTPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/21/88/622188/7383592_1.2.jpg
5,59 10 122 oceny
gatunekTPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/60/69/606069/7561329_2.2.jpg
5,55 10 250 ocen
gatunekTPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/81/11/788111/7867776.2.jpg

5,25 10 301 ocen
gatunekTPS / Sieciowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/24/99/612499/7362913_1.2.jpg
5,19 10 104 oceny
gatunekTPS
100
https://fwcdn.pl/fpo/84/30/608430/7350925_2.2.jpg

Terminator Salvation

4,87 10 543 oceny
gatunekTPS
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones