Komandos zostaje wysłany na wyspę, by zgromadzić informacje o ośrodku naukowym, w którym prowadzone są badania nad bronią biologiczną.