Terminator 2: Dzień sądu

Terminator 2: Judgment Day
2h 17m
Terminator T-800 ma za zadanie uchronić od śmierci Johna Connora, który w przyszłości poprowadzi ludzi do walki przeciwko maszynom.