Bohater wyrusza na poszukiwania spadkobiercy tronu Septimów.