1
https://fwcdn.pl/fpo/31/81/33181/8048979.2.jpg
7,23 10 12 214 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/05/91/30591/6930633.2.jpg

Snow White and the Seven Dwarfs

7,07 10 48 900 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 10 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD