Planeta Krypton ulega zniszczeniu. Tuż przed tym jedno z dzieci zostaje wysłane na Ziemię, gdzie staje się Supermanem.