Grzegorz Łoszewski nowym Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Informacja nadesłana: Stowarzyszenie Filmowców Polskich /
https://www.filmweb.pl/news/Grzegorz+%C5%81oszewski+nowym+Prezesem+Stowarzyszenia+Filmowc%C3%B3w+Polskich-156200
Grzegorz Łoszewski nowym Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które odbyło się 22 czerwca 2024 roku w Warszawie, wybrało Grzegorza Łoszewskiego na Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Będzie on pełnił tę funkcję przez dwa lata, do czasu kolejnych wyborów, dokańczając kadencję po Jacku Bromskim, który ustąpił z tego stanowiska. 

- Najważniejszą sprawą dla środowiska filmowego jest w tej chwili doprowadzenie do uchwalenia nowelizacji prawa autorskiego dającej twórcom tantiemy z internetu. Na tym celu zamierzam się teraz skupić. W dalszej perspektywie znajduje się aktualizacja katalogu tzw. czystych nośników powiązana z Ustawą o artyście zawodowym, bo to także przyniesie istotne środki dla twórców oraz doprowadzi do ucywilizowania statusu skarbowo-ubezpieczeniowego dziesiątek tysięcy twórców. Trzecim wyzwaniem jest przywrócenie Telewizji Polskiej właściwej pozycji na rynku audiowizualnym, tak aby ponownie mogła wspierać polskich twórców – mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.        


Grzegorz Łoszewski - scenarzysta z 30 letnim zawodowym doświadczeniem. Autor scenariuszy filmowych, seriali i teatrów TV. Laureat wielu indywidualnych nagród. Między innymi; HARTLEY-MERRILL, dwukrotnie nagroda za scenariusz na FPFF w Gdyni, polski ORZEŁ, nagrody na festiwalach w Moskwie, Teheranie, European CIVIS Prize. Przez blisko 20 lat wykładowca w szkołach filmowych w Łodzi i Gdyni, oraz na licznych warsztatach. Od 2008 w zarządzie Koła Scenarzystów SFP. Współtwórca Gildii Scenarzystów Polskich. W 2022 wybrany do Zarządu Głównego SFP i Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Obecnie skupia ponad 2200 członkiń i członków reprezentujących wszystkie zawody filmowe. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. SFP ma niezwykle szeroki zakres działania. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi (SFP-ZAPA), aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej (Kino Kultura, Magazyn Filmowy, serwis internetowy www.sfp.org.pl) w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową (Studio Munka-SFP, Wirtualne bazy „Aktorzy Polscy” i „Filmowcy Polscy”). Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem najważniejszych odbywających się w Polsce festiwali filmowych: Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskiego Festiwalu Filmowego i Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Szczególnym rodzajem działalności SFP jest promocja kina dla młodej i najmłodszej widowni (programu „Polskie Kino Młodego Widza”, którego flagowym wydarzeniem jest „Gdynia Dzieciom” – sekcja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.). Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona ludzi filmu i zawodów filmowych. SFP sprawuje opiekę nad swoimi członkami poprzez system świadczeń socjalnych (Dom Pracy Twórczej „Stara Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym, Dom Pracy Twórczej w Sopocie), wsparcie filmowców w trudnej sytuacji życiowej, ułatwienie startu zawodowego młodym filmowcom czy opiekę prawną.  

Pobierz aplikację Filmwebu!

Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
phones