Filmweb sp. z o.o.
https://www.filmweb.pl/news/Magdalena+Sroka+odwo%C5%82ana+z+funkcji+dyrektora+PISF-125300

Magdalena Sroka odwołana z funkcji dyrektora PISF

Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Sroki. Jednak pomimo protestów, Piotr Gliński odwołał szefową PISF.  

21616364_1622580917784975_4171609089223710160_n.jpg
fot: Marcin Kułakowski/PISF

Oto treść oświadczenia MKiDN:

Działając na podstawie przepisów art. 14 ust. 6 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r., poz. 438, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Programowej PISF, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 
Przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji jest naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, Prezesa Stowarzyszenia Filmów Cyfrowych w  USA.
 
W oficjalnym piśmie wydanym przez PISF (PISF-080-14/2017), dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonując zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii oraz sprawując nadzór nad działalnością PISF, nie może godzić się z aktami działalności dyrektora PISF, które pozostają w jawnej sprzeczności z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Instytut w zakresie promocji i tworzenia warunków do rozwoju polskiej twórczości filmowej.


Podczas odbywającego się dziś protestu przed siedzibą PISF-u na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie Jacek Bromski, szef Rady, poinformował o jej decyzji. Redakcja Filmwebu była na miejscu z kamerą, zaś odczyt oficjalnego oświadczenia Rady możecie zobaczyć poniżej:

3 21


W czasie obrad Rady PISF z przedstawicielami środowiska filmowców spotkał się również wiceminister kultury Paweł Lewandowski. W oficjalnym komunikacie zapewnił, iż nie trwają prace mające na celu zmienić sposób funkcjonowania Instytutu. Podkreślił jednakże rozdźwięk dyskutujących stron w opiniach nt. dyrektor Sroki. Oto jego oświadczenie:  

3 21

Protesty przeciwko odwołaniu Magdaleny Sroki trwały przed siedzibą PISF kilka godzin. Zorganizowała je grupa "Kobiety filmowcy". Jak podkreślali przedstawiciele środowiska filmowego (od reżyserów, scenarzystów i aktorów, przez operatorów i montażystów, po specjalistów od edukacji filmowej i krytyków filmowych), celem wydarzenia pod nazwą "Instytut filmowców - nie polityków" nie był atak na Ministerstwo, ale próba nawiązania dialogu na temat potencjalnych zmian w PISF, losach dyrektor Sroki oraz przyszłości polskiego kina. Zobaczcie, co nam powiedzieli:

3 21


Przypomnijmy: w zeszłym tygodniu minister kultury Piotr Gliński poprosił Radę PISF o opinię w sprawie dymisji dyrektor Sroki. Wiceminister Jarosław Sellin w wywiadzie udzielonym Radiu ZET wyjaśnił, że przyczyną tej prośby jest "utrata zaufania" do piastującej urząd dyrektor. Chodziło o list, który jedna z pracownic PISF wysłała do senatora Chistophera J. Dodda ze stowarzyszenia Motion Picture Association of America i który został podpisany przez Magdalenę Srokę. Jego tematem była prośba o zezwolenie wykorzystania materiałów wizualnych z oscarowej gali, ale znalazło się w nim również miejsce na opinię na temat politycznej sytuacji w Polsce i sugestie związane z istnieniem cenzury. Jacek Bromski dodał ponadto, że list był napisany "skandaliczną angielszczyzną".

Sroka została szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w październiku 2015 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz, która stała na czele instytucji przez dwie pięcioletnie kadencje.

PISF istnieje od 2005 roku. Do jego zadań należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii oraz promocja polskiej twórczości filmowej za granicą. W 2016 roku Instytut na swoje wszystkie Programy Operacyjne przeznaczył ok. 168,9 mln zł.

W rozmowie przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu z rzecznikiem PISF-u Rafałem Jankowskim dowiedzieliśmy się, że pani dyrektor przebywa aktualnie  na zwolnieniu lekarskim.

zobacz też: