Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołaniu Magdaleny Sroki

9 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołało z funkcji dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalenę Srokę (o całej sytuacji informowaliśmy TUTAJ) W związku z kontrowersjami, jakie ta decyzja wzbudziła w środowisku filmowców, poprosiliśmy o komentarz wiceszefa resortu,  Pawła Lewandowskiego.

3 21


Zdaniem naszego rozmówcy, odwołanie Magdaleny Sroki jest zgodne z ustawą o kinematografii. Wiceminister Paweł Lewandowski powołał się na art. 14 ust. 6 pkt. 1. Głosi on, że minister może odwołać dyrektor przed upływem kadencji w przypadku "działania z naruszeniem prawa".

Mamy nadzieję, że już wkrótce na temat zaistniałej sytuacji uda nam się uzyskać komentarz Magdaleny Sroki. Niestety, szef Rady Programowej PISF Jacek Bromski odmówił odpowiedzi przed kamerą na zarzuty ministra.


Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu minister kultury Piotr Gliński poprosił Radę PISF o opinię w sprawie dymisji dyrektor Sroki. Wiceminister Jarosław Sellin w wywiadzie udzielonym Radiu ZET wyjaśnił, że przyczyną tej prośby jest "utrata zaufania" do piastującej urząd dyrektor. Chodziło o list, który jedna z pracownic PISF wysłała do senatora Chistophera J. Dodda ze stowarzyszenia Motion Picture Association of America i który został podpisany przez Magdalenę Srokę. Jego tematem była prośba o zezwolenie wykorzystania materiałów wizualnych z oscarowej gali, ale znalazło się w nim również miejsce na opinię na temat politycznej sytuacji w Polsce i sugestie związane z istnieniem cenzury. Jacek Bromski dodał ponadto, że list był napisany "skandaliczną angielszczyzną".

Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Sroki. Jednak pomimo protestów, Piotr Gliński odwołał szefową PISF.

W oficjalnym oświadczeniu MKiDN możemy przeczytać:

Działając na podstawie przepisów art. 14 ust. 6 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r., poz. 438, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Programowej PISF, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji jest naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, Prezesa Stowarzyszenia Filmów Cyfrowych w  USA.

W oficjalnym piśmie wydanym przez PISF (PISF-080-14/2017), dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonując zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii oraz sprawując nadzór nad działalnością PISF, nie może godzić się z aktami działalności dyrektora PISF, które pozostają w jawnej sprzeczności z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Instytut w zakresie promocji i tworzenia warunków do rozwoju polskiej twórczości filmowej.

zobacz też: