1
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,17 10 13 891 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,04 10 4 723 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 115 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/87/27/608727/7700913.2.jpg
7,84 10 3 467 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,68 10 516 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,67 10 3 313 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,65 10 2 123 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/97/35/609735/7417151.2.jpg
7,53 10 7 124 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/738409/7688703.2.jpg

Pocket Monsters Crystal Version

7,47 10 304 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/86/22/608622/7607117.2.jpg
7,46 10 10 111 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/47/59/734759/7685400.2.jpg

Pocket Monsters Kin

7,37 10 338 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/04/96/740496/7865983.2.jpg

Pocket Monsters Gin

7,36 10 279 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,35 10 1 487 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/87/29/608729/7351004.2.jpg
7,32 10 2 301 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/31/46/613146/7364907.2.jpg

7,31 10 2 334 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/14/66/611466/7604041.2.jpg
7,30 10 2 778 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/81/17/608117/7670107.2.jpg
7,27 10 1 473 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/34/01/613401/7744020.2.jpg
7,25 10 1 139 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/17/14/611714/7377983.2.jpg
7,22 10 729 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,20 10 996 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,19 10 508 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/22/87/612287/7678373.2.jpg

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

7,13 10 877 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/58/82/605882/7353105.2.jpg

Harry Potter and the Chamber of Secrets

7,11 10 6 390 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/25/08/612508/7416628_1.2.jpg
7,06 10 909 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/15/72/611572/7360530.2.jpg
6,97 10 950 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
6,95 10 688 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/23/52/612352/7361394.2.jpg

102 Dalmatians: Puppies to the Rescue

6,92 10 517 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/28/37/612837/7559333.2.jpg
6,91 10 348 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/30/08/613008/7364278.2.jpg

Disney's Tarzan Action Game

6,89 10 922 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/58/85/605885/7346688.2.jpg

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

6,77 10 7 032 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/47/76/614776/7421152_1.2.jpg

Gold and Glory: The Road to El Dorado

6,75 10 564 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/73/78/617378/7744880.2.jpg
6,73 10 253 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/21/44/612144/7701337.2.jpg
6,66 10 253 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/70/89/607089/7421354.2.jpg
6,63 10 2 440 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/71/95/607195/7724019.2.jpg

Alone in the Dark: The New Nightmare

6,56 10 606 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/57/51/615751/7377565.2.jpg
6,25 10 383 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[611288,609827,611289,608727,612779,609828,609941,609735,738409,608622,734759,740496,612126,608729,613146,611466,608117,613401,611714,615035,640668,612287,605882,612508,611572,609930,612352,612837,613008,605885,614776,617378,612144,607089,607195,615751]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO