Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.