Młody Smok Spyro ratuje swoich przyjaciół ze Smoczej Krainy, stając naprzeciw różnym zagrożeniom i wrogom.