Zemsta (2002)

plakat - Zemsta (2002)

opisy filmu

(4)
  • Tę historię zna chyba każdy, kto uczęszczał do szkoły podstawowej: Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku ze znienawidzonym Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą Podstoliną (głównie z uwagi na jej majątek). Świadom swoich braków, Cześnik wzywa na pomoc Papkina, podającego się za pożeracza serc niewieścich i wielkiego bohatera, a w rzeczywistości będącego tchórzem i pyszałkiem. To zresztą nie jedyny wątek dramatu - równie istotna dla intrygi jest również miłość Klary (bratanicy Cześnika) i Wacława (syna Milczka).

  • Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku w tym samym zamku ze znienawidzonym przez siebie Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą Podstoliną. Świadom niedoskonałości swej urody i braku ogłady towarzyskiej, prosi wezwanego na pomoc Papkina, by go z nią wyswatał. Papkin, który kreuje się na pożeracza serc niewieścich i wielkiego bohatera, a w rzeczywistości jest tchórzem i fantastą, kocha romantyczną miłością kocha Klarę, wychowanicę i bratanicę Cześnika. Tymczasem Klara jest zakochana w synu Rejenta Milczka, Wacławie, który odwzajemnia to uczucie. Jednak ani ojciec Wacława, Rejent, ani stryj i opiekun Klary, Cześnik nie zamierzają zgodzić się na ich małżeństwo. Okazuje się również, że Podstolina - miłość Wacława z jego studenckich czasów - chciałaby wyjść za niego za mąż.

  • Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek są sąsiadami, nie pałającymi do siebie sympatią, co doprowadza do wielu konfliktów. Cześnik - planuje poślubić wdowę Podstolinę, gdyż jest bardzo bogata. Tymczasem Podstolina - również "poluje" na bogatego męża. Raptusiewicz - zdający sobie sprawę, iż nie jest nazbyt przystojny i brak mu ogłady towarzyskiej, zleca Papkinowi wyswatannie siebie z bogatą wdową. Klara - jest młodą panną, bratanicą Cześnika. Zakochana jest w synu Rejenta, Wacławie - który odwzajemnia to uczucie. Na drodze do ich szczęścia stoją jednak zwaśnione rody...

  • Głównym wątkiem tego filmu jest spór Cześnika i Rejenta, którzy mieszkają w starym i zrujnowanym zamku. Bezpośrednią przyczyną konfliktu między dwoma panami jest podjęta na zlecenie Rejenta, a udaremniona przez Cześnika, próba naprawy muru, dzielącego zamek na dwie części. Cześnik nie dopuszcza do naprawy muru, chce on zemścić się na Rejencie. Zwabia do swojej części zamku syna Rejenta i chce ożenić go z młodą Klarą. Jest to zagrożenie dla Rejenta, bo chce, żeby Wacław ożenił się z Podstoliną. W końcu Cześnik widzi Podsolinę jako swoją żonę...