WIDEO: Garcia i Longoria biorą udział w powstaniu

FilmwebTV / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/WIDEO%3A+Garcia+i+Longoria+bior%C4%85+udzia%C5%82+w+powstaniu-72074
Zapraszamy Was do obejrzenia zwiastuna dramatu historycznego "Cristiada", w którym główne role zagrali m.in. Andy Garcia, Eva Longoria i Peter O'Toole. Film wyreżyserował realizator efektów specjalnych  Dean Wright ("Władca Pierścieni").


Obraz realizowany w języku angielskim opowie o Powstaniu Cristero z 1926-9 roku. Była to rebelia katolików przeciwko antyreligijnej polityce rządu Meksyku. Proces sekularyzacji kraju postępował od połowy XIX wieku, jednak sytuacja wiernych zdecydowanie pogorszyła się w 1917 roku wraz z uchwalenie nowej konstytucji. Jej przepisy znacjonalizowały cały majątek kościelny, zabroniły religijnych zgromadzeń w miejscach publicznych poza obrębem kościołów (które należały do państwa), zakazała nauki religii, publicznego pokazywania symbolów religijnych (w tym noszenia sutanny). Konstytucja rozwiązała również wszystkie zakony oraz odebrała klerowi prawo udziału w głosowaniach i publicznego krytykowania polityki rządu.

Początkowo przepisy nowej konstytucji nie były dość surowo przestrzegane, a ruch katolicki walczący z antyreligijną polityką był głównie ruchem pokojowym. Wraz z dojściem do władzy Plutarco Elíasa Callesa, zdeklarowanego ateisty i ponoć ważnej szychy w ruchu masońskim, sytuacja zdecydowanie się pogorszyła. Calles zarządził surowe i bezwzględne przestrzeganie konstytucji, opracowując system kar. W odpowiedzi ruch katolicki kierowany przez biskupów zarządził bojkot ekonomiczny. Plan nie powiódł się, gdyż nie poparli go bogaci katolicy. Od połowy 1926 roku zaczęło dochodzić do zamieszek. Formalnie powstanie wybuchło 1 stycznia. Rebelianci szybko zaczęli odnosić sukcesy, głównie dlatego, iż rząd Callesa nie traktował powstania poważnie. Rebelia zakończyła się w 1929 roku. Zginęło w niej około 90 tysięcy osób. Za czasów papieża Jana Pawła II kilkudziesięciu rebeliantów zostało uznanych męczennikami za wiarę, część z nich została beatyfikowana bądź nawet kanonizowana.