Znamy skład jury Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2017

Znamy składy jurorskie, które wyłonią tegorocznych laureatów Nagród KINA.

PlakatB1_CYBULSKI_2017.jpg


JURY NAGRODY IM. ZBYSZKA CYBULSKIEGO 2017

- Zbigniew Zamachowski - przewodniczący Jury, aktor, laureat Nagrody Cybulskiego (1990)
- Agnieszka Grochowska - aktorka, laureatka Nagrody Cybulskiego (2013)
- Bożena Janicka - krytyk filmowy, szefowa działu polskiego w miesięczniku KINO
- Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka
- Eryk Lubos - aktor, laureat Nagrody Cybulskiego (2009)

JURY NAGRODY IM. BOLESŁAWA MICHAŁKA

- prof. Wiesław Godzic, medioznawca, filmoznawca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
- dr Andrzej Kołodyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny miesięcznika KINO
- dr Iwona Kurz, krytyczka filmowa, Uniwersytet Warszawski
- Tadeusz Sobolewski, krytyk filmowy, pisarz, "Gazeta Wyborcza"
- dr Mateusz Werner, krytyk filmowy i literacki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Laureatów obu Nagród poznamy 14 marca 2018 podczas uroczystej gali w warszawskim kinie Elektronik.