1
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,41 10 3 739 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,18 10 5 137 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,17 10 13 881 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/69/59/606959/7582484.2.jpg

Biohazard 3: Last Escape

8,16 10 2 877 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/11/70/611170/7802238.2.jpg
8,05 10 5 525 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,04 10 4 722 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 111 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/88/88/608888/7544453.2.jpg
7,85 10 7 698 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/12/01/611201/7618798.2.jpg
7,85 10 1 441 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 990 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,65 10 2 122 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/69/50/606950/7348402_1.2.jpg
7,60 10 2 112 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/43/77/614377/7745769.2.jpg

BioHazard: Code Veronica

7,57 10 657 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/86/22/608622/7607117.2.jpg
7,46 10 10 108 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/12/23/611223/7725556.2.jpg
7,42 10 2 077 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/32/43/613243/7655099.2.jpg
7,35 10 1 290 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/94/76/609476/7352143.2.jpg
7,26 10 291 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/50/36/615036/7368438.2.jpg
7,25 10 923 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/34/01/613401/7744020.2.jpg
7,25 10 1 138 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,20 10 996 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,20 10 508 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/99/54/619954/7609026.2.jpg
7,15 10 537 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/22/87/612287/7678373.2.jpg

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

7,13 10 877 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/21/23/612123/7360718.2.jpg

KAO the Kangaroo

7,10 10 2 890 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/28/41/612841/7376855.2.jpg
7,05 10 300 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/67/84/606784/7348116.2.jpg

Stupid Invaders

7,01 10 687 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/33/99/613399/7663549.2.jpg

6,95 10 757 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/23/52/612352/7361394.2.jpg

102 Dalmatians: Puppies to the Rescue

6,92 10 516 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/69/51/606951/7348403.2.jpg
6,92 10 1 575 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/28/37/612837/7559333.2.jpg
6,91 10 348 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/17/82/611782/7359270_1.2.jpg
6,87 10 414 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/13/53/611353/7595497.2.jpg
6,80 10 253 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/70/89/607089/7421354.2.jpg
6,63 10 2 440 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/71/95/607195/7724019.2.jpg

Alone in the Dark: The New Nightmare

6,57 10 606 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/50/38/615038/7729515.2.jpg
6,49 10 286 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/71/89/607189/7348814.2.jpg
6,41 10 312 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/57/51/615751/7377565.2.jpg
6,25 10 383 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/86/97/618697/7377353.2.jpg
6,07 10 848 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[606958,608889,611288,606959,611170,609827,611289,608888,611201,611301,609941,606950,614377,608622,611223,613243,609476,615036,613401,615035,640668,619954,612287,612123,612841,606784,613399,612352,606951,612837,611782,611353,607089,607195,615038,607189,615751,618697]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO