1
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,41 10 3 738 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,17 10 13 876 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/64/49/616449/7438615_1.2.jpg

Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina

8,11 10 763 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,06 10 4 421 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,04 10 4 723 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/11/26/611126/7544451.2.jpg

7,97 10 3 189 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 111 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
7,87 10 633 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/11/27/611127/7544452.2.jpg
7,86 10 3 916 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,84 10 1 557 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/70/88/607088/7425576_1.2.jpg
7,69 10 1 237 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,67 10 3 313 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/11/78/611178/7470881_1.2.jpg
7,63 10 694 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/13/88/611388/7604044.2.jpg
7,45 10 1 614 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/43/93/614393/7367684_1.2.jpg
7,43 10 531 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/32/43/613243/7655099.2.jpg
7,35 10 1 290 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/14/66/611466/7604041.2.jpg
7,30 10 2 776 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/28/32/612832/7363602.2.jpg
7,29 10 1 037 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/34/01/613401/7744020.2.jpg
7,25 10 1 138 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/17/14/611714/7377983.2.jpg
7,22 10 729 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,20 10 996 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,20 10 508 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/56/40/615640/7375820.2.jpg
7,15 10 352 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/22/87/612287/7678373.2.jpg

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

7,13 10 877 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/99/39/609939/7354670.2.jpg
6,94 10 821 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/28/37/612837/7559333.2.jpg
6,91 10 348 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/30/08/613008/7364278.2.jpg

Disney's Tarzan Action Game

6,89 10 922 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/12/52/611252/7544448.2.jpg
6,83 10 325 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/57/37/615737/7587573.2.jpg
6,79 10 625 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/73/78/617378/7744880.2.jpg
6,74 10 253 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/21/44/612144/7701337.2.jpg
6,66 10 253 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/70/89/607089/7421354.2.jpg
6,63 10 2 439 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/19/05/611905/7697426.2.jpg

Turok: Dinosaur Hunter

6,53 10 278 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[606958,611288,616449,610055,609827,611126,611289,627978,611127,611115,607088,609828,611178,611388,614393,613243,611466,612832,613401,611714,615035,640668,615640,612287,609939,612837,613008,611252,615737,617378,612144,607089,611905]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO