Najlepsze gry NES: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,56 10 9 981 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 701 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
8,07 10 607 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/94/55/619455/7433791.2.jpg

7,90 10 1 539 ocen społeczności
gatunekLogiczna
5
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
7,84 10 528 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/93/72/729372/7734388.2.jpg

Kunio-kun no Nekketsu Soccer League

7,80 10 212 ocen społeczności
gatunekSportowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,72 10 2 191 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/678409/7591302.2.jpg
7,64 10 502 oceny społeczności
gatunekWyścigi
9
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,64 10 406 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/48/708248/7605866.2.jpg
7,60 10 262 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
11
https://fwcdn.pl/fpo/94/69/609469/7352140.2.jpg
7,58 10 486 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/93/00/609300/7676360.2.jpg
7,53 10 366 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,38 10 1 099 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/97/48/729748/7662696.2.jpg

Chip to Dale no Daisakusen

7,35 10 268 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/99/36/609936/7580988.2.jpg
7,33 10 1 184 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/28/24/622824/7734442.2.jpg

Akumajou Dracula

7,30 10 317 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/65/47/616547/7673825.2.jpg
7,22 10 269 ocen społeczności
gatunekLogiczna
18
https://fwcdn.pl/fpo/94/54/619454/7791675.2.jpg
7,21 10 518 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/08/94/730894/7788634.2.jpg

Wanpaku Duck Yume Bouken

7,19 10 195 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/33/35/733335/7787830.2.jpg

Disney's Chip to Dale no Daisakusen 2

7,17 10 160 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/97/42/729742/7664453.2.jpg
7,15 10 131 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
7,05 10 718 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/45/21/734521/7681183.2.jpg
7,03 10 101 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/03/38/730338/7666589.2.jpg
7,02 10 180 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/71/07/607107/7671209.2.jpg

Super Mario Bros. 2

6,99 10 190 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/46/03/734603/7677840.2.jpg

Takahashi Meijin no Bouken Jima III

6,98 10 123 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/26/85/612685/7369118.2.jpg

Fainaru fantajî

6,94 10 413 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/01/07/650107/7657996.2.jpg
6,94 10 690 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/03/28/730328/7821960.2.jpg
6,93 10 128 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/04/23/730423/7666631.2.jpg

Dakku hanto

6,93 10 466 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
31
https://fwcdn.pl/fpo/03/55/730355/7664434.2.jpg
6,92 10 117 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/97/05/729705/7662667.2.jpg
6,85 10 145 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/59/54/725954/7667938.2.jpg
6,83 10 112 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/607202/7380388.2.jpg
6,83 10 270 ocen społeczności
gatunekBijatyka
35
https://fwcdn.pl/fpo/71/10/607110/7357009.2.jpg
6,81 10 467 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/87/29/618729/7376137.2.jpg

Fainaru Fantajī Surī

6,80 10 258 ocen społeczności
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/85/05/628505/7457115.2.jpg

Ninja Ryuukenden

6,73 10 122 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/10/91/631091/7736637.2.jpg

Rockman 2: Dr. Wily no Nazo

6,73 10 114 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/41/35/614135/7667959.2.jpg

Takahashi Meijin no Bouken Jima

6,73 10 214 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/72/03/607203/7744045.2.jpg
6,73 10 148 ocen społeczności
gatunekBijatyka
41
https://fwcdn.pl/fpo/91/24/729124/7659989.2.jpg
6,72 10 167 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/71/08/607108/7385969.2.jpg
6,70 10 292 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/97/27/729727/7662843.2.jpg
6,68 10 101 ocen społeczności
gatunekBijatyka
44
https://fwcdn.pl/fpo/96/74/639674/7429780.2.jpg
6,66 10 239 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
45
https://fwcdn.pl/fpo/96/60/729660/7662718.2.jpg

Teenage Mutant Ninja Turtles

6,65 10 123 oceny społeczności
gatunekBijatyka
46
https://fwcdn.pl/fpo/11/69/631169/7788220.2.jpg

Rockman

6,63 10 170 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/01/64/700164/7735133.2.jpg
6,57 10 203 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/22/37/652237/7650923.2.jpg
6,56 10 121 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/97/07/729707/7662678.2.jpg
6,52 10 108 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/83/729683/7667963.2.jpg
6,48 10 167 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
51
https://fwcdn.pl/fpo/22/94/722294/7638004.2.jpg
6,47 10 206 ocen społeczności
gatunekWyścigi
52
https://fwcdn.pl/fpo/48/12/624812/7473073.2.jpg
6,47 10 574 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/34/77/703477/7697425.2.jpg

Solitaire

6,47 10 282 oceny społeczności
gatunekLogiczna
54
https://fwcdn.pl/fpo/08/61/710861/7675181.2.jpg
6,46 10 346 ocen społeczności
gatunekLogiczna
55
https://fwcdn.pl/fpo/62/75/736275/7680379.2.jpg

6,40 10 155 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/20/55/622055/7772451.2.jpg
6,38 10 194 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/94/33/729433/7672137.2.jpg
6,37 10 154 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
58
https://fwcdn.pl/fpo/28/98/732898/7672203.2.jpg
6,34 10 147 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
59
https://fwcdn.pl/fpo/00/89/700089/7661295.2.jpg
6,28 10 140 ocen społeczności
gatunekAkcja
60
https://fwcdn.pl/fpo/32/01/653201/7452876.2.jpg

The Legend of Zelda 2: Link no Bouken

6,22 10 109 ocen społeczności
gatunekRPG
61
https://fwcdn.pl/fpo/87/59/738759/7687215.2.jpg

6,20 10 116 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
62
https://fwcdn.pl/fpo/96/15/729615/7662448.2.jpg

Gekikame Ninja Den

6,17 10 126 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/17/84/611784/7359276.2.jpg
6,09 10 176 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
64
https://fwcdn.pl/fpo/04/05/730405/7664825.2.jpg
6,06 10 103 oceny społeczności
gatunek-
65
https://fwcdn.pl/fpo/00/52/730052/7663046.2.jpg
6,04 10 111 ocen społeczności
gatunekAkcja
66
https://fwcdn.pl/fpo/29/78/612978/7734430.2.jpg

Dracula II: Noroi no Fuuin

5,90 10 110 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/03/75/730375/7664432.2.jpg
5,89 10 102 oceny społeczności
gatunekBijatyka
68
https://fwcdn.pl/fpo/13/85/611385/7480509_1.2.jpg
5,79 10 129 ocen społeczności
gatunekAkcja
69
https://fwcdn.pl/fpo/49/65/614965/7481399.2.jpg

Home Alone 2: Lost in New York

5,62 10 108 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/51/07/615107/7375493.2.jpg

Home Alone

5,30 10 199 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[607106,631631,607109,619455,613583,729372,609941,678409,631736,708248,609469,609300,625266,729748,609936,622824,616547,619454,730894,733335,729742,609930,734521,730338,607107,734603,612685,650107,730328,730423,730355,729705,725954,607202,607110,618729,628505,631091,614135,607203,729124,607108,729727,639674,729660,631169,700164,652237,729707,729683,722294,624812,703477,710861,736275,622055,729433,732898,700089,653201,738759,729615,611784,730405,730052,612978,730375,611385,614965,615107]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO