Mad Max: Na drodze gniewu

Mad Max: Fury Road
2 godz.
Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.