1
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,77 10 2 845 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,54 10 9 664 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/64/49/616449/7438615_1.2.jpg

Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina

8,11 10 765 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,05 10 3 148 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,97 10 3 632 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
7,94 10 985 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 115 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/20/86/732086/7667176.2.jpg

Pocket Monsters Aka

7,93 10 797 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/03/39/650339/7486230.2.jpg
7,88 10 6 829 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/45/99/624599/7400826.2.jpg

The Sims 3: Pets

7,82 10 2 497 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/62/53/656253/7489364.2.jpg

LEGO The Lord of the Rings

7,81 10 2 611 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 991 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
7,78 10 567 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/86/04/608604/7434831.2.jpg
7,77 10 19 481 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,75 10 2 708 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
7,68 10 450 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/72/00/677200/7560596.2.jpg
7,67 10 2 189 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,65 10 2 123 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/40/14/684014/7567530.2.jpg
7,65 10 6 107 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/612830/7392172.2.jpg
7,64 10 5 992 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/93/92/609392/7372756.2.jpg

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

7,64 10 2 550 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/91/33/729133/7667680.2.jpg

Pocket Monsters Pikachu

7,59 10 522 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/19/48/611948/7738941.2.jpg
7,55 10 11 309 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/94/74/609474/7394991.2.jpg

Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce

7,52 10 312 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/89/61/618961/7409460.2.jpg

LEGO Harry Potter: Years 5-7

7,52 10 1 842 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/71/75/627175/7606261.2.jpg
7,51 10 1 895 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/96/71/729671/7666567.2.jpg

Pocket Monsters Blue

7,50 10 389 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/41/50/714150/7632766.2.jpg
7,49 10 4 580 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/738409/7688703.2.jpg

Pocket Monsters Crystal Version

7,47 10 304 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/28/55/652855/7485099.2.jpg
7,41 10 1 237 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/14/71/611471/7371626.2.jpg
7,40 10 1 358 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/75/60/697560/7605319.2.jpg

LEGO The Hobbit

7,39 10 1 380 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,37 10 378 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/47/59/734759/7685400.2.jpg

Pocket Monsters Kin

7,37 10 338 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/04/96/740496/7865983.2.jpg

Pocket Monsters Gin

7,36 10 279 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,35 10 1 487 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,34 10 717 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/93/00/609300/7676360.2.jpg
7,27 10 339 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/82/72/608272/7350874.2.jpg
7,23 10 1 731 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/71/77/637177/7456099.2.jpg
7,22 10 1 252 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/37/55/733755/7687067.2.jpg
7,18 10 677 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/623583/7393032.2.jpg
7,16 10 1 163 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/88/15/758815/7729541.2.jpg

LEGO Star Wars: The Force Awakens

7,11 10 667 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/37/54/733754/7723668.2.jpg
7,11 10 656 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/28/24/622824/7734442.2.jpg

Akumajou Dracula

7,06 10 291 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/94/28/709428/7784612.2.jpg
7,06 10 303 oceny społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/08/17/620817/7380952.2.jpg
7,05 10 606 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/05/88/620588/7527503.2.jpg

Biohazard: Revelations

7,04 10 1 140 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/85/28/668528/7501185.2.jpg
6,98 10 1 177 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/30/69/713069/7651733.2.jpg

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

6,90 10 617 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/26/23/622623/7452449.2.jpg
6,89 10 265 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/26/53/612653/7435255.2.jpg
6,85 10 4 805 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/94/60/689460/7590147.2.jpg

The LEGO Movie Videogame

6,84 10 616 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/26/85/612685/7369118.2.jpg

Fainaru fantajî

6,84 10 401 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/01/07/650107/7657996.2.jpg
6,82 10 630 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/75/26/657526/7575020.2.jpg
6,81 10 362 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/95/47/649547/7602019.2.jpg
6,78 10 736 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/71/10/607110/7357009.2.jpg
6,76 10 441 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/26/76/612676/7481553.2.jpg
6,72 10 257 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/607202/7380388.2.jpg
6,71 10 261 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/27/80/672780/7503421.2.jpg
6,70 10 382 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/71/08/607108/7385969.2.jpg
6,67 10 270 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/45/48/634548/7435254.2.jpg
6,66 10 991 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/702778/7799267.2.jpg
6,63 10 321 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/70/98/607098/7357011.2.jpg
6,55 10 1 200 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/48/12/624812/7473073.2.jpg
6,48 10 538 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/08/61/710861/7675181.2.jpg
6,47 10 326 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/23/68/642368/7471562.2.jpg

The Amazing Spider-Man

6,47 10 499 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/05/97/620597/7380304.2.jpg
6,43 10 2 892 oceny społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/81/67/618167/7379591.2.jpg

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

6,41 10 1 146 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/28/38/682838/7568426.2.jpg
6,35 10 311 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/27/87/612787/7381578.2.jpg

Cars 2: The Video Game

6,32 10 258 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/33/39/683339/7564827.2.jpg
5,99 10 798 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/47/41/694741/7600486.2.jpg
5,93 10 256 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[609216,607106,616449,607864,622959,745777,611289,732086,650339,624599,656253,611301,607109,608604,608621,611282,677200,609941,684014,612830,609392,729133,611948,609474,618961,627175,729671,714150,738409,652855,611471,697560,631736,734759,740496,612126,607097,609300,608272,637177,733755,623583,758815,733754,622824,709428,620817,620588,668528,713069,622623,612653,689460,612685,650107,657526,649547,607110,612676,607202,672780,607108,634548,702778,607098,624812,710861,642368,620597,618167,682838,612787,683339,694741]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO