plakat filmu Far Cry 4
Ajay Ghale zostaje wplątany w konflikt pomiędzy dyktatorem państwa Kyrat a jego przeciwnikami.