Najlepsze gry Saturn: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,31 10 2 728 ocen społeczności
gatunekRTS
2
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 465 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
3
https://fwcdn.pl/fpo/69/57/606957/7628995.2.jpg

Biohazard

8,23 10 2 438 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 991 ocen społeczności
gatunekFPS
5
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 553 oceny społeczności
gatunekFPS
6
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,11 10 350 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/11/26/611126/7544451.2.jpg

8,03 10 3 323 oceny społeczności
gatunekFPS
8
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,97 10 1 590 ocen społeczności
gatunekSportowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,90 10 2 204 oceny społeczności
gatunekBijatyka
10
https://fwcdn.pl/fpo/11/78/611178/7470881_1.2.jpg
7,85 10 735 ocen społeczności
gatunekRTS
11
https://fwcdn.pl/fpo/70/88/607088/7425576_1.2.jpg
7,84 10 1 288 ocen społeczności
gatunekBijatyka
12
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,77 10 830 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
13
https://fwcdn.pl/fpo/73/15/607315/7768312.2.jpg

Atlantis: Secrets d'un Monde Oublié

7,75 10 462 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
14
https://fwcdn.pl/fpo/69/09/606909/7581554.2.jpg
7,58 10 4 424 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
15
https://fwcdn.pl/fpo/22/27/612227/7560743.2.jpg
7,53 10 2 453 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,47 10 2 060 ocen społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
17
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,43 10 1 556 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/28/19/612819/7364286_1.2.jpg
7,30 10 851 ocen społeczności
gatunekWyścigi
19
https://fwcdn.pl/fpo/20/64/632064/7697356.2.jpg
7,15 10 149 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/41/61/634161/7397965.2.jpg
7,11 10 211 ocen społeczności
gatunekBijatyka
21
https://fwcdn.pl/fpo/11/44/611144/7697389.2.jpg
7,09 10 197 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/02/31/630231/7458334.2.jpg
7,08 10 128 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/99/39/609939/7354670.2.jpg
7,01 10 841 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/32/51/623251/7528120.2.jpg

7,01 10 218 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/12/52/611252/7544448.2.jpg
6,95 10 336 ocen społeczności
gatunekFPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/92/96/609296/7587116.2.jpg
6,92 10 231 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/64/20/616420/7379209_1.2.jpg
6,91 10 296 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/26/93/612693/7364627.2.jpg
6,89 10 116 ocen społeczności
gatunekSportowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/50/41/615041/7377988.2.jpg
6,87 10 344 oceny społeczności
gatunekBijatyka
30
https://fwcdn.pl/fpo/91/55/639155/7418258.2.jpg
6,87 10 112 ocen społeczności
gatunekWyścigi
31
https://fwcdn.pl/fpo/14/53/621453/7407099.2.jpg
6,82 10 196 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/84/62/638462/7425822.2.jpg
6,81 10 140 ocen społeczności
gatunekBijatyka
33
https://fwcdn.pl/fpo/25/64/612564/7373080.2.jpg
6,75 10 221 ocen społeczności
gatunekFPS
34
https://fwcdn.pl/fpo/11/31/631131/7707545.2.jpg
6,74 10 102 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/78/32/627832/7673274.2.jpg
6,69 10 125 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
36
https://fwcdn.pl/fpo/31/77/643177/7421576.2.jpg
6,66 10 124 oceny społeczności
gatunekWyścigi
37
https://fwcdn.pl/fpo/71/93/607193/7609027.2.jpg
6,63 10 178 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/28/31/612831/7363636_1.2.jpg
6,59 10 298 ocen społeczności
gatunekSportowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/97/13/619713/7596269.2.jpg
6,56 10 123 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/38/60/613860/7435280_1.2.jpg
6,54 10 107 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/38/32/613832/7700210.2.jpg
6,50 10 243 oceny społeczności
gatunekWyścigi / Akcja
42
https://fwcdn.pl/fpo/50/38/615038/7729515.2.jpg
6,49 10 298 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
43
https://fwcdn.pl/fpo/81/31/638131/7409743.2.jpg
6,43 10 120 ocen społeczności
gatunekWyścigi
44
https://fwcdn.pl/fpo/71/88/607188/7361444.2.jpg
6,36 10 204 oceny społeczności
gatunekFPS
45
https://fwcdn.pl/fpo/94/33/729433/7672137.2.jpg
6,35 10 157 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/48/60/614860/7425575_1.2.jpg
6,31 10 234 oceny społeczności
gatunekBijatyka
47
https://fwcdn.pl/fpo/28/33/612833/7363967.2.jpg
6,29 10 160 ocen społeczności
gatunekSportowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/80/60/638060/7412599_1.2.jpg
6,16 10 111 ocen społeczności
gatunekBijatyka
49
https://fwcdn.pl/fpo/58/26/615826/7370837.2.jpg
5,95 10 233 oceny społeczności
gatunekAkcja
{"type":"videogame","keys":["videogame_610059","videogame_612486","videogame_606957","videogame_607102","videogame_610055","videogame_634099","videogame_611126","videogame_611115","videogame_607026","videogame_611178","videogame_607088","videogame_628417","videogame_607315","videogame_606909","videogame_612227","videogame_609938","videogame_612126","videogame_612819","videogame_632064","videogame_634161","videogame_611144","videogame_630231","videogame_609939","videogame_623251","videogame_611252","videogame_609296","videogame_616420","videogame_612693","videogame_615041","videogame_639155","videogame_621453","videogame_638462","videogame_612564","videogame_631131","videogame_627832","videogame_643177","videogame_607193","videogame_612831","videogame_619713","videogame_613860","videogame_613832","videogame_615038","videogame_638131","videogame_607188","videogame_729433","videogame_614860","videogame_612833","videogame_638060","videogame_615826"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO