Najlepsze fabularyzowane dokumenty : obejrzałeś/aś ? z ? produkcji.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/96/68/429668/7488209.2.jpg
7,84 10 2 529 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/09/831109/7899258.2.jpg
3
https://fwcdn.pl/fpo/17/48/731748/7689803.2.jpg
4
https://fwcdn.pl/fpo/26/94/112694/6913357.2.jpg
7,29 10 1 143 oceny
5
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/539222/7324089.2.jpg
6
https://fwcdn.pl/fpo/17/66/781766/7862153.2.jpg

Who Will Write Our History

7,06 10 414 ocen
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/63/478463/7197497.2.jpg
8
https://fwcdn.pl/fpo/49/44/814944/7879137.2.jpg
9
https://fwcdn.pl/fpo/02/95/720295/7695557.2.jpg
10
https://fwcdn.pl/fpo/77/67/847767/7977465.2.jpg
11
https://fwcdn.pl/fpo/30/40/873040/7955732.2.jpg
12
https://fwcdn.pl/fpo/23/68/722368/7719081.2.jpg
6,74 10 1 341 ocen
14
https://fwcdn.pl/fpo/18/95/10011895/8008709.2.jpg
6,58 10 809 ocen
15
https://fwcdn.pl/fpo/91/99/629199/8019935.2.jpg
16
https://fwcdn.pl/fpo/09/11/10000911/7972955.2.jpg

Cenzorka

6,53 10 694 oceny
19
https://fwcdn.pl/fpo/76/22/677622/7520238.2.jpg
6,45 10 101 ocen
20
https://fwcdn.pl/fpo/66/43/826643/7882658.2.jpg

Framing John DeLorean

6,36 10 849 ocen
21
https://fwcdn.pl/fpo/75/03/10007503/8002328.2.jpg

My Old School

6,35 10 259 ocen
22
https://fwcdn.pl/fpo/40/44/814044/7873041.2.jpg

El mayor regalo

6,33 10 269 ocen
25
https://fwcdn.pl/fpo/95/83/789583/7797529.2.jpg

Fátima, el último misterio

6,23 10 487 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH