1
https://fwcdn.pl/fpo/11/85/1185/6920938.2.jpg

7,38 10 79 557 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/1203/7699874.2.jpg
7,37 10 38 670 ocen
3
https://fwcdn.pl/fpo/76/82/7682/8069732.2.jpg
6,56 10 583 oceny
4
https://fwcdn.pl/fpo/49/89/584989/7382845.2.jpg
6,48 10 782 oceny
7
https://fwcdn.pl/fpo/77/35/647735/7664646.2.jpg
4,03 10 7 485 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH