Najlepsze gry SMD: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 964 oceny społeczności
gatunekFPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,13 10 4 541 ocen społeczności
gatunekFPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/43/67/614367/7371801_1.2.jpg
8,07 10 436 ocen społeczności
gatunekRTS
4
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,98 10 527 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
5
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,97 10 1 586 ocen społeczności
gatunekSportowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,96 10 1 035 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,90 10 2 196 ocen społeczności
gatunekBijatyka
8
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
7,84 10 528 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,72 10 2 191 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/70/25/607025/7768187.2.jpg
7,71 10 3 411 ocen społeczności
gatunekBijatyka
11
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/678409/7591302.2.jpg
7,64 10 502 oceny społeczności
gatunekWyścigi
12
https://fwcdn.pl/fpo/41/68/624168/7395103.2.jpg
7,64 10 300 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,48 10 739 ocen społeczności
gatunekBijatyka
14
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,47 10 2 053 oceny społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
15
https://fwcdn.pl/fpo/30/59/613059/7488928.2.jpg
7,44 10 209 ocen społeczności
gatunekSportowa
16
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,42 10 1 228 ocen społeczności
gatunekBijatyka
17
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,42 10 266 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/38/39/613839/7805195.2.jpg
7,38 10 247 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
19
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,38 10 1 099 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,30 10 1 044 oceny społeczności
gatunekAkcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/20/64/632064/7697356.2.jpg
7,16 10 148 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/41/61/634161/7397965.2.jpg
7,11 10 209 ocen społeczności
gatunekBijatyka
23
https://fwcdn.pl/fpo/11/44/611144/7697389.2.jpg
7,10 10 196 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
7,05 10 718 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/45/21/734521/7681183.2.jpg
7,03 10 101 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/17/82/611782/7359270_1.2.jpg
7,02 10 425 ocen społeczności
gatunekBijatyka
27
https://fwcdn.pl/fpo/86/81/738681/7683703.2.jpg
6,94 10 207 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/03/28/730328/7821960.2.jpg
6,93 10 128 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/64/20/616420/7379209_1.2.jpg
6,92 10 295 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/26/93/612693/7364627.2.jpg
6,90 10 115 ocen społeczności
gatunekSportowa
31
https://fwcdn.pl/fpo/50/41/615041/7377988.2.jpg
6,88 10 343 oceny społeczności
gatunekBijatyka
32
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/607202/7380388.2.jpg
6,83 10 270 ocen społeczności
gatunekBijatyka
33
https://fwcdn.pl/fpo/35/21/613521/7371111.2.jpg
6,82 10 209 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/38/03/613803/7377068.2.jpg
6,78 10 117 ocen społeczności
gatunekSymulator
35
https://fwcdn.pl/fpo/38/58/613858/7478542_1.2.jpg
6,77 10 278 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/72/03/607203/7744045.2.jpg
6,73 10 148 ocen społeczności
gatunekBijatyka
37
https://fwcdn.pl/fpo/91/24/729124/7659989.2.jpg
6,72 10 167 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/97/27/729727/7662843.2.jpg
6,68 10 101 ocen społeczności
gatunekBijatyka
39
https://fwcdn.pl/fpo/31/77/643177/7421576.2.jpg
6,67 10 124 oceny społeczności
gatunekWyścigi
40
https://fwcdn.pl/fpo/28/31/612831/7363636_1.2.jpg
6,59 10 298 ocen społeczności
gatunekSportowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/38/60/613860/7435280_1.2.jpg
6,55 10 107 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/48/60/614860/7425575_1.2.jpg
6,32 10 233 oceny społeczności
gatunekBijatyka
43
https://fwcdn.pl/fpo/28/33/612833/7363967.2.jpg
6,30 10 160 ocen społeczności
gatunekSportowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/84/22/618422/7415419_1.2.jpg
6,17 10 119 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/17/84/611784/7359276.2.jpg
6,09 10 176 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/28/34/612834/7363995.2.jpg
6,08 10 119 ocen społeczności
gatunekSportowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/91/59/629159/7422195.2.jpg
6,08 10 111 ocen społeczności
gatunekSportowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/13/85/611385/7480509_1.2.jpg
5,79 10 129 ocen społeczności
gatunekAkcja
49
https://fwcdn.pl/fpo/49/65/614965/7481399.2.jpg

Home Alone 2: Lost in New York

5,62 10 108 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/51/07/615107/7375493.2.jpg

Home Alone

5,30 10 199 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[607102,610055,614367,612779,611115,611301,607026,613583,609941,607025,678409,624168,607097,609938,613059,607183,626604,613839,625266,615035,632064,634161,611144,609930,734521,611782,738681,730328,616420,612693,615041,607202,613521,613803,613858,607203,729124,729727,643177,612831,613860,614860,612833,618422,611784,612834,629159,611385,614965,615107]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO