1
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,09 10 3 780 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,06 10 4 423 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,84 10 1 557 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,81 10 2 107 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 991 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/43/67/614367/7371801_1.2.jpg
7,72 10 411 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,69 10 516 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/70/25/607025/7768187.2.jpg
7,66 10 3 276 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,65 10 2 123 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
7,57 10 506 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/678409/7591302.2.jpg
7,40 10 480 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,39 10 1 999 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,34 10 717 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/41/68/624168/7395103.2.jpg
7,32 10 289 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,31 10 1 173 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,29 10 1 044 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,20 10 996 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,12 10 255 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
6,95 10 688 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/17/82/611782/7359270_1.2.jpg
6,87 10 414 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/64/20/616420/7379209_1.2.jpg
6,81 10 291 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/50/41/615041/7377988.2.jpg
6,78 10 333 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/607202/7380388.2.jpg
6,72 10 261 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/38/58/613858/7478542_1.2.jpg
6,68 10 269 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/28/31/612831/7363636_1.2.jpg
6,55 10 295 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[607102,610055,611115,607026,611301,614367,612779,607025,609941,613583,678409,609938,607097,624168,607183,625266,615035,626604,609930,611782,616420,615041,607202,613858,612831]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO