Najlepsze gry WWW: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/99/35/609935/7530383.2.jpg
7,86 10 2 705 ocen społeczności
gatunekFPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/86/80/628680/7390457.2.jpg
7,76 10 1 503 oceny społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/51/40/665140/7870606.2.jpg
7,75 10 804 oceny społeczności
gatunekRTS / Turowa
4
https://fwcdn.pl/fpo/69/55/606955/7360527.2.jpg
7,72 10 4 345 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/19/48/611948/7738941.2.jpg
7,65 10 12 412 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,48 10 739 ocen społeczności
gatunekBijatyka
7
https://fwcdn.pl/fpo/38/53/713853/7797988.2.jpg
7,48 10 1 996 ocen społeczności
gatunekFPS
8
https://fwcdn.pl/fpo/13/42/711342/7620500.2.jpg
7,46 10 259 ocen społeczności
gatunekRTS
9
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/651366/7448485.2.jpg
7,33 10 453 oceny społeczności
gatunekFPS
10
https://fwcdn.pl/fpo/24/24/622424/7973936.2.jpg
7,12 10 419 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
11
https://fwcdn.pl/fpo/46/21/734621/7682964.2.jpg
7,12 10 137 ocen społeczności
gatunekRTS
12
https://fwcdn.pl/fpo/59/32/715932/7621241.2.jpg
7,03 10 137 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/28/668528/7501185.2.jpg
7,03 10 1 233 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/01/07/650107/7657996.2.jpg
6,94 10 690 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/75/99/717599/7754082.2.jpg
6,90 10 131 ocen społeczności
gatunekMMORPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/94/53/619453/7378592.2.jpg
6,86 10 446 ocen społeczności
gatunekLogiczna
17
https://fwcdn.pl/fpo/26/53/612653/7435255.2.jpg
6,85 10 4 951 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/24/46/672446/7519959.2.jpg
6,83 10 400 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/73/76/697376/7744719.2.jpg
6,82 10 136 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/27/80/672780/7503421.2.jpg
6,79 10 392 oceny społeczności
gatunekLogiczna
21
https://fwcdn.pl/fpo/96/16/749616/7790895.2.jpg
6,73 10 119 ocen społeczności
gatunek-
22
https://fwcdn.pl/fpo/14/01/711401/7701313.2.jpg

6,64 10 241 ocen społeczności
gatunekLogiczna
23
https://fwcdn.pl/fpo/15/92/661592/7880502.2.jpg
6,45 10 227 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/64/18/656418/7504557.2.jpg
6,44 10 412 ocen społeczności
gatunekMMORPG
25
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/694099/7696117.2.jpg

6,43 10 245 ocen społeczności
gatunekStrategia
26
https://fwcdn.pl/fpo/02/34/630234/7501201.2.jpg

6,39 10 180 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/01/60/650160/7701736.2.jpg

Die Stämme

6,34 10 394 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/96/49/619649/7388725.2.jpg
6,31 10 564 oceny społeczności
gatunekStrategia
29
https://fwcdn.pl/fpo/41/44/754144/7788997.2.jpg

Shakes & Fidget

6,29 10 176 ocen społeczności
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/60/19/706019/7802697.2.jpg
6,24 10 334 oceny społeczności
gatunekMMORPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/40/80/694080/7632798.2.jpg
6,20 10 105 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/26/93/692693/7585656.2.jpg
6,19 10 136 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/15/42/651542/7449550.2.jpg

Die Siedler Online

6,18 10 364 oceny społeczności
gatunekRTS / Sieciowa
34
https://fwcdn.pl/fpo/60/47/636047/7497351.2.jpg

6,18 10 184 oceny społeczności
gatunekLogiczna
35
https://fwcdn.pl/fpo/65/14/666514/7650302.2.jpg

Stronghold Kingdoms

6,15 10 106 ocen społeczności
gatunekRTS
36
https://fwcdn.pl/fpo/12/76/651276/7573569.2.jpg
6,13 10 156 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/72/07/747207/7833705.2.jpg
6,09 10 164 oceny społeczności
gatunek-
38
https://fwcdn.pl/fpo/46/12/664612/7524688.2.jpg
5,95 10 119 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/71/34/647134/7908707.2.jpg

5,90 10 2 622 oceny społeczności
gatunekMMORPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/06/44/650644/7696118.2.jpg
5,90 10 124 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/38/03/683803/7544396.2.jpg
5,87 10 118 ocen społeczności
gatunekMMORPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/688595/7629388.2.jpg
5,82 10 226 ocen społeczności
gatunekSymulator
43
https://fwcdn.pl/fpo/88/38/708838/7772436.2.jpg
5,14 10 193 oceny społeczności
gatunek-
{"type":"videogame","ids":[609935,628680,665140,606955,611948,607097,713853,711342,651366,622424,734621,715932,668528,650107,717599,619453,612653,672446,697376,672780,749616,711401,661592,656418,694099,630234,650160,619649,754144,706019,694080,692693,651542,636047,666514,651276,747207,664612,647134,650644,683803,688595,708838]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO