Coś

The Thing
1 godz. 49 min.
Grupa amerykańskich badaczy odnajduję na Antarktyce istotę pozaziemską i przekonuje się, że obcy organizm nie ma pokojowych zamiarów.