Andrzej Sapkowski chce 60 milionów zł od twórców gry "Wiedźmin"

Bankier.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Andrzej+Sapkowski+chce+60+milion%C3%B3w+z%C5%82+od+tw%C3%B3rc%C3%B3w+gry+%22Wied%C5%BAmin%22-130134
Andrzej Sapkowski domaga się od firmy CD Projekt RED co najmniej 60 milionów złotych dodatkowego wynagrodzenia za prawa do "Wiedźmina". Zdaniem pisarza jego zarobki są zbyt niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przez dewelopera gier przy okazji eksploatacji dzieła.


W piśmie do CD Projektu pełnomocnicy Sapkowskiego powołują się na artykuł 44 w ustawie o prawie autorskim. Mówi on o rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy. Wówczas autor może domagać się stosownego podwyższenia swoich zarobków przez sąd.

W wezwaniu do zapłaty czytamy: (...) dość ostrożnościowe podejście i plasujące oczekiwania raczej na minimalnym poziomie, nakazuje przyjąć, że w przypadku wykorzystania utworów naszego mocodawcy w podstawowych obszarach prowadzonej działalności, tworzących istotę najważniejszych produktów, właściwie wynagrodzenie winno opiewać na 6 proc. uzyskanych korzyści. Tym samym, odliczając nawet to, co autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry "Wiedźmin 3" wraz z dodatkami, uznajmy że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60 mln zł.

W wywiadach Sapkowski nie raz wspominał o tym, że pochopnie sprzedał prawa do "Wiedźmina" bez procenta z udziałów. Podobno CD Projekt RED zapłacił pisarzowi zaledwie 35 tysięcy złotych. Tymczasem trzy części gry sprzedały się  do dzisiaj w nakładzie przekraczającym 33 miliony egzemplarzy.

CD Projekt RED nie zamierza przystać na żądania pisarza. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami nabyła prawa do utworów pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Firma zapewnia jednak, że dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy.