Najlepsze gry SNES: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,66 10 1 051 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 463 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
3
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 964 oceny społeczności
gatunekFPS
4
https://fwcdn.pl/fpo/13/69/631369/7713172.2.jpg

Fainaru fantajî VI

8,09 10 520 ocen społeczności
gatunekRPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
8,00 10 485 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,98 10 527 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
7
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,97 10 1 586 ocen społeczności
gatunekSportowa
8
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,96 10 1 035 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/94/74/609474/7394991.2.jpg

Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce

7,93 10 335 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,90 10 2 196 ocen społeczności
gatunekBijatyka
11
https://fwcdn.pl/fpo/99/35/609935/7530383.2.jpg
7,86 10 2 705 ocen społeczności
gatunekFPS
12
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,72 10 2 191 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/70/25/607025/7768187.2.jpg
7,71 10 3 411 ocen społeczności
gatunekBijatyka
14
https://fwcdn.pl/fpo/15/30/731530/7717524.2.jpg

Dragon Ball Z: Chou Saiya Densetsu

7,70 10 128 ocen społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/678409/7591302.2.jpg
7,64 10 502 oceny społeczności
gatunekWyścigi
16
https://fwcdn.pl/fpo/41/68/624168/7395103.2.jpg
7,64 10 300 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/80/42/628042/7728334.2.jpg
7,57 10 137 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,48 10 739 ocen społeczności
gatunekBijatyka
19
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,47 10 2 053 oceny społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
20
https://fwcdn.pl/fpo/88/81/618881/7376368.2.jpg

Fainaru Fantajī IV

7,44 10 391 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/30/59/613059/7488928.2.jpg
7,44 10 209 ocen społeczności
gatunekSportowa
22
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,42 10 1 228 ocen społeczności
gatunekBijatyka
23
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,42 10 266 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/38/39/613839/7805195.2.jpg
7,38 10 247 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,38 10 1 099 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/17/79/631779/7452499_1.2.jpg
7,35 10 163 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/80/631280/7394014.2.jpg

Fainaru fantajî V

7,19 10 292 oceny społeczności
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/41/61/634161/7397965.2.jpg
7,11 10 209 ocen społeczności
gatunekBijatyka
29
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
7,05 10 718 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/45/21/734521/7681183.2.jpg
7,03 10 101 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/99/39/609939/7354670.2.jpg
7,02 10 841 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/71/07/607107/7671209.2.jpg

Super Mario Bros. 2

6,99 10 190 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/64/20/616420/7379209_1.2.jpg
6,92 10 295 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/26/93/612693/7364627.2.jpg
6,90 10 115 ocen społeczności
gatunekSportowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/34/05/613405/7567279.2.jpg
6,83 10 261 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/35/21/613521/7371111.2.jpg
6,82 10 209 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/38/03/613803/7377068.2.jpg
6,78 10 117 ocen społeczności
gatunekSymulator
38
https://fwcdn.pl/fpo/38/58/613858/7478542_1.2.jpg
6,77 10 278 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/18/01/631801/7503422.2.jpg

Kontora Supirittsu

6,74 10 105 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/12/83/611283/7480319.2.jpg
6,72 10 130 ocen społeczności
gatunekWyścigi
41
https://fwcdn.pl/fpo/97/27/729727/7662843.2.jpg
6,68 10 101 ocen społeczności
gatunekBijatyka
42
https://fwcdn.pl/fpo/28/31/612831/7363636_1.2.jpg
6,59 10 298 ocen społeczności
gatunekSportowa
43
https://fwcdn.pl/fpo/38/60/613860/7435280_1.2.jpg
6,55 10 107 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/08/61/710861/7675181.2.jpg
6,46 10 346 ocen społeczności
gatunekLogiczna
45
https://fwcdn.pl/fpo/94/33/729433/7672137.2.jpg
6,37 10 154 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/99/31/609931/7428181.2.jpg
6,37 10 128 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/28/33/612833/7363967.2.jpg
6,30 10 160 ocen społeczności
gatunekSportowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/84/22/618422/7415419_1.2.jpg
6,17 10 119 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/17/84/611784/7359276.2.jpg
6,09 10 176 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
50
https://fwcdn.pl/fpo/28/34/612834/7363995.2.jpg
6,08 10 119 ocen społeczności
gatunekSportowa
51
https://fwcdn.pl/fpo/13/85/611385/7480509_1.2.jpg
5,79 10 129 ocen społeczności
gatunekAkcja
52
https://fwcdn.pl/fpo/49/65/614965/7481399.2.jpg

Home Alone 2: Lost in New York

5,62 10 108 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/51/07/615107/7375493.2.jpg

Home Alone

5,30 10 199 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[617126,612486,607102,631369,611282,612779,611115,611301,609474,607026,609935,609941,607025,731530,678409,624168,628042,607097,609938,618881,613059,607183,626604,613839,625266,631779,631280,634161,609930,734521,609939,607107,616420,612693,613405,613521,613803,613858,631801,611283,729727,612831,613860,710861,729433,609931,612833,618422,611784,612834,611385,614965,615107]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO