Najlepsze seriale biograficzne: obejrzałeś/aś ? z ? seriali.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/04/86/680486/7801516.2.jpg

8,50 10 152 293 oceny społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/23/67/772367/7768555.2.jpg
8,18 10 2 458 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/17/00/771700/7776100.2.jpg
8,10 10 3 136 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/28/10/682810/7790666.2.jpg
7,88 10 868 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/95/30/729530/7727568.2.jpg

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson

7,85 10 34 314 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/52/69/35269/7386466.2.jpg

Jesus of Nazareth

7,83 10 2 390 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/32/88/303288/7188333.2.jpg
7,80 10 1 841 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/13/48/631348/7444633.2.jpg

Preferisco il paradiso

7,80 10 1 040 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/65/95/556595/7600634.2.jpg

The Borgias

7,80 10 36 051 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/91/26/779126/7785774.2.jpg

Genius

7,78 10 5 340 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/74/93/867493/7953051.2.jpg

Pretend It's a City

7,72 10 2 387 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/93/85/279385/7708950.2.jpg

Elizabeth I

7,70 10 1 604 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/21/66/772166/7751394.2.jpg
7,64 10 812 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/48/69/744869/7864162.2.jpg

The Durrells

7,63 10 1 811 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/65/26/546526/7371852.2.jpg

Garrow's Law

7,62 10 286 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/62/40/36240/7106610.2.jpg
7,62 10 891 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/53/85/795385/7814788.2.jpg
7,62 10 8 611 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/16/76/31676/6914636.2.jpg

Anne Frank: The Whole Story

7,61 10 848 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/72/28/817228/7881282.2.jpg
7,57 10 1 897 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/58/72/645872/7432658_1.2.jpg

Muhteşem Yüzyıl

7,48 10 14 767 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/89/16/648916/7529662.2.jpg

Hořící keř

7,48 10 2 531 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/93/71/609371/7416471.2.jpg
7,44 10 2 346 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/38/46/783846/7840691.2.jpg

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

7,39 10 20 300 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/43/12/254312/7064750.2.jpg

Speer und er

7,39 10 630 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/60/51/36051/7288537.2.jpg
7,36 10 3 910 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/25/28/392528/7365005.2.jpg

I Shouldn't Be Alive

7,33 10 312 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/19/52/801952/7839619.2.jpg

Genius: Picasso

7,31 10 1 239 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/67/86/806786/7865236.2.jpg

Sa-eui chan-mi

7,31 10 480 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/177101/7035390.2.jpg

7,28 10 411 ocen społeczności
31
7,27 10 611 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/48/94/794894/7828875.2.jpg
7,26 10 2 549 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/68/88/786888/7790390.2.jpg
7,26 10 512 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/79/67/737967/7692798.2.jpg

Gangland Undercover

7,25 10 663 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/82/30/628230/7642007.2.jpg
7,20 10 5 878 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/38/02/153802/6986362.2.jpg

Elizabeth R

7,18 10 437 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/00/90/430090/7307772.2.jpg

House of Saddam

7,17 10 1 458 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/22/03/682203/7553689.2.jpg

Volare - La grande storia di Domenico Modugno

7,16 10 441 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/22/35/802235/7868534.2.jpg

Trotskiy

7,15 10 640 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/24/33/802433/7846429.2.jpg

A Very English Scandal

7,14 10 3 158 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/69/69/836969/7919858.2.jpg

Apache: La vida de Carlos Tévez

7,13 10 381 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/36/00/783600/7846908.2.jpg

TIME: The Kalief Browder Story

7,12 10 318 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/66/80/6680/7344933.2.jpg
7,08 10 439 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/10/00/31000/7712149.2.jpg

Cleopatra

7,07 10 2 591 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/34/57/463457/7224465.2.jpg

The Diary of Anne Frank

7,07 10 260 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/29/68/832968/7888755.2.jpg

Zenra Kantoku

7,06 10 1 018 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/83/84/858384/7939448.2.jpg

Krasnaya koroleva

7,05 10 295 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/66/29/6629/7860233.2.jpg
7,04 10 824 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/43/59/524359/7756440.2.jpg

7,03 10 1 040 ocen społeczności
50

Trump: An American Dream

7,01 10 1 788 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/60/55/36055/7159737.2.jpg
7,00 10 981 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/82/33/658233/7473320.2.jpg
6,99 10 422 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/18/38/721838/7682614.2.jpg

Code of a Killer

6,98 10 852 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/70/48/817048/7939846.2.jpg
6,97 10 769 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/82/92/648292/7624849.2.jpg

Anna German. Tajemnica białego anioła

6,97 10 10 328 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/03/35/800335/7870468.2.jpg

Mrs. Wilson

6,93 10 747 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/34/45/703445/7714691.2.jpg

Tut

6,88 10 2 480 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/48/30/814830/7926393.2.jpg
6,86 10 780 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/64/46/686446/7673037.2.jpg

The Great Train Robbery

6,86 10 1 727 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/50/93/785093/7786165.2.jpg
6,86 10 782 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/34/68/843468/7934070.2.jpg

Selena: The Series

6,82 10 668 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/55/70/745570/7732604.2.jpg

6,78 10 7 013 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/88/13/848813/7956530.2.jpg
6,77 10 3 112 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/58/80/595880/7594228.2.jpg

Fleming: The Man Who Would Be Bond

6,75 10 942 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/16/66/11666/6940726.2.jpg
6,73 10 655 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/52/14/465214/7353622.2.jpg

The Capture of the Green River Killer

6,72 10 1 284 oceny społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/27/17/832717/7951393.2.jpg
6,71 10 258 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/61/07/726107/7693682.2.jpg

The Secret Life of Marilyn Monroe

6,68 10 1 579 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/75/51/7551/7688584.2.jpg

Marie Curie, une femme honorable

6,58 10 313 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/40/76/464076/7186641.2.jpg

Li Xiao Long chuan qi

6,54 10 317 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/17/40/801740/7829181.2.jpg
6,51 10 362 oceny społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/16/14/681614/7576775.2.jpg

Bonnie and Clyde: Dead and Alive

6,49 10 933 oceny społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/87/91/98791/7055180.2.jpg

Blonde

6,45 10 258 ocen społeczności
75
6,40 10 630 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/07/20/690720/7573596.2.jpg

Rodolfo Valentino - La leggenda

6,38 10 273 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/77/74/837774/7939878.2.jpg
6,17 10 2 714 ocen społeczności
{"type":"serial","ids":[680486,772367,771700,682810,729530,35269,303288,631348,556595,779126,867493,279385,772166,744869,546526,36240,795385,31676,817228,645872,648916,609371,783846,254312,36051,333700,392528,801952,806786,177101,308981,794894,786888,737967,628230,153802,430090,682203,802235,802433,836969,783600,6680,31000,463457,832968,858384,6629,524359,806787,36055,658233,721838,817048,648292,800335,703445,814830,686446,785093,843468,745570,848813,595880,11666,465214,832717,726107,701239,7551,464076,801740,681614,98791,502471,690720,837774]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH