1
https://fwcdn.pl/fpo/46/66/774666/7760140.2.jpg
8,45 10 3 578 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/41/57/774157/7756222.2.jpg
8,08 10 602 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/41/46/814146/7863239.2.jpg

Patriot Act with Hasan Minhaj

7,39 10 194 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/48/44/854844/7923337.2.jpg

Last Week Tonight with John Oliver

7,19 10 75 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/31/58/803158/7830594.2.jpg
6,91 10 198 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/99/09/769909/7870148.2.jpg

Pawn Stars

6,74 10 1 640 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/85/24/848524/7918480.2.jpg
6,33 10 418 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/05/22/770522/7748933.2.jpg

Wipeout

6,26 10 165 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/08/35/770835/7757320.2.jpg
6,19 10 348 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/06/83/770683/7748991.2.jpg

Pimp My Ride

6,08 10 603 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/849227/7920723.2.jpg

100 Humans

5,93 10 442 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/00/27/770027/7748246.2.jpg

Storage Wars

5,87 10 1 187 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/07/47/770747/7749606.2.jpg

Auction Hunters

5,85 10 699 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/15/64/771564/7751043.2.jpg
5,74 10 482 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/31/64/803164/7863080.2.jpg
5,68 10 293 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/99/31/769931/7748071.2.jpg

Ridiculousness

5,66 10 186 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/06/59/770659/7748946.2.jpg

5,53 10 171 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/07/86/770786/7749653.2.jpg
5,38 10 1 260 ocen społeczności
19
5,30 10 252 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/15/69/771569/7751059.2.jpg

Storage Hunters

5,26 10 438 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/05/18/770518/7748929.2.jpg

Punk'd

5,25 10 103 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/08/11/770811/7749746.2.jpg
5,11 10 94 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/07/81/770781/7749648.2.jpg
5,07 10 234 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/07/25/770725/7749390.2.jpg
5,07 10 702 oceny społeczności
25
5,04 10 1 145 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/07/88/770788/7749655.2.jpg
4,91 10 183 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/06/71/770671/7748966.2.jpg

Parental Control

4,79 10 87 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/06/76/770676/7748985.2.jpg

Snog Marry Avoid?

4,71 10 56 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/07/19/770719/7749371.2.jpg
4,51 10 203 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/07/96/770796/7749721.2.jpg
4,48 10 1 127 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/07/87/770787/7749654.2.jpg
4,47 10 80 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/07/36/770736/7757313.2.jpg
4,43 10 355 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/07/28/770728/7756300.2.jpg
4,36 10 322 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/20/56/772056/7751371.2.jpg
4,04 10 63 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/06/69/770669/7748960.2.jpg

My Super Sweet 16

3,89 10 187 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/08/10/770810/7749745.2.jpg
3,79 10 140 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/29/32/802932/7863067.2.jpg
1,69 10 445 ocen społeczności
{"type":"tvshow","ids":[774666,774157,814146,854844,803158,769909,848524,770522,770835,770683,849227,770027,770747,771564,803164,769931,770659,770786,814568,771569,770518,770811,770781,770725,778902,770788,770671,770676,770719,770796,770787,770736,770728,772056,770669,770810,802932]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 50)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH