Najlepsze talent-show: obejrzałeś/aś ? z ? programów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/93/07/769307/7862922.2.jpg
8,60 10 4 365 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/34/62/10003462/7985249.2.jpg

School of Chocolate

7,04 10 281 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/74/99/867499/7953150.2.jpg

Blown Away

7,02 10 260 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/53/34/835334/7975599.2.jpg
6,83 10 300 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/11/85/841185/7908915.2.jpg
6,82 10 144 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/93/01/769301/7863079.2.jpg

The Great British Bake Off

6,76 10 101 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/09/71/770971/7750262.2.jpg
6,70 10 264 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/99/07/769907/7747884.2.jpg
6,43 10 1 121 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/98/89/769889/7909182.2.jpg
6,39 10 745 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/04/37/770437/7748723.2.jpg
6,33 10 391 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/769938/7896646.2.jpg

Project Runway

6,32 10 71 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/771990/7751340.2.jpg
6,30 10 152 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/99/37/769937/7748076.2.jpg
6,26 10 183 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/02/32/860232/7930870.2.jpg

The American Barbecue Showdown

6,23 10 104 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/07/17/770717/7756307.2.jpg
6,20 10 2 823 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/92/89/769289/7892504.2.jpg
6,14 10 275 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/34/59/10003459/7981395.2.jpg

Blown Away: Christmas

6,13 10 70 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/06/54/770654/7748942.2.jpg
6,03 10 216 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/06/48/770648/7748870.2.jpg
5,94 10 2 156 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/07/44/770744/7752233.2.jpg
5,82 10 2 644 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/02/30/860230/7934174.2.jpg
5,79 10 51 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/20/08/772008/7751367.2.jpg
5,78 10 102 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/865868/7938303.2.jpg

Best Leftovers Ever!

5,76 10 121 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/00/88/10000088/7973949.2.jpg

Metal Shop Masters

5,72 10 54 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/848445/7913010.2.jpg
5,72 10 256 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/93/05/769305/7747518.2.jpg
5,61 10 156 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/10/08/771008/7750320.2.jpg
5,60 10 185 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/20/67/772067/7751531.2.jpg
5,59 10 143 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/09/69/770969/7750260.2.jpg
5,57 10 143 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/02/76/770276/7748550.2.jpg
5,54 10 121 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/83/95/848395/7912826.2.jpg
5,47 10 192 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/07/18/770718/7756308.2.jpg
5,44 10 1 368 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/07/31/770731/7756318.2.jpg
5,43 10 3 094 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/08/02/770802/7749733.2.jpg
5,42 10 670 ocen społeczności
35
5,39 10 492 oceny społeczności
36
5,39 10 62 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/07/43/770743/7752230.2.jpg
5,30 10 924 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/07/23/770723/7756305.2.jpg
5,28 10 2 405 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/89/01/778901/7808066.2.jpg
5,20 10 538 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/01/87/780187/7778891.2.jpg

5,18 10 916 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/80/29/868029/7940457.2.jpg
5,18 10 62 oceny społeczności
42
5,06 10 87 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/98/95/769895/7955926.2.jpg
4,85 10 118 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/07/30/770730/7756322.2.jpg
4,84 10 1 031 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/07/12/770712/7756323.2.jpg
4,77 10 916 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/08/00/770800/7749730.2.jpg
4,73 10 318 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/07/77/770777/7749635.2.jpg
4,71 10 57 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/07/42/770742/7752234.2.jpg
4,52 10 745 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/84/14/848414/7912933.2.jpg
4,18 10 91 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/07/16/770716/7756304.2.jpg
4,09 10 655 ocen społeczności
{"type":"tvshow","keys":["tvshow_769307","tvshow_10003462","tvshow_867499","tvshow_835334","tvshow_841185","tvshow_769301","tvshow_770971","tvshow_769907","tvshow_769889","tvshow_770437","tvshow_769938","tvshow_771990","tvshow_769937","tvshow_860232","tvshow_770717","tvshow_769289","tvshow_10003459","tvshow_770654","tvshow_770648","tvshow_770744","tvshow_860230","tvshow_772008","tvshow_865868","tvshow_10000088","tvshow_848445","tvshow_769305","tvshow_771008","tvshow_772067","tvshow_770969","tvshow_770276","tvshow_848395","tvshow_770718","tvshow_770731","tvshow_770802","tvshow_782336","tvshow_770778","tvshow_770743","tvshow_770723","tvshow_778901","tvshow_780187","tvshow_868029","tvshow_848444","tvshow_769895","tvshow_770730","tvshow_770712","tvshow_770800","tvshow_770777","tvshow_770742","tvshow_848414","tvshow_770716"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 50)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH