Najlepsze talent-show: obejrzałeś/aś ? z ? programów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/93/07/769307/7862922.2.jpg
8,63 10 4 062 oceny społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/85/841185/7908915.2.jpg
6,79 10 129 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/09/71/770971/7750262.2.jpg
6,70 10 251 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/93/01/769301/7863079.2.jpg

The Great British Bake Off

6,52 10 80 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/99/07/769907/7747884.2.jpg
6,42 10 1 065 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/98/89/769889/7909182.2.jpg
6,35 10 718 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/04/37/770437/7748723.2.jpg
6,31 10 381 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/771990/7751340.2.jpg
6,26 10 148 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/769938/7896646.2.jpg

Project Runway

6,25 10 67 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/99/37/769937/7748076.2.jpg
6,25 10 176 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/07/17/770717/7756307.2.jpg
6,20 10 2 689 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/92/89/769289/7892504.2.jpg
6,13 10 270 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/02/32/860232/7930870.2.jpg

The American Barbecue Showdown

6,07 10 72 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/06/54/770654/7748942.2.jpg
6,04 10 213 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/06/48/770648/7748870.2.jpg
5,94 10 2 075 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/07/44/770744/7752233.2.jpg
5,82 10 2 537 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/865868/7938303.2.jpg

Best Leftovers Ever!

5,80 10 92 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/848445/7913010.2.jpg
5,79 10 215 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/20/08/772008/7751367.2.jpg
5,79 10 98 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/10/08/771008/7750320.2.jpg
5,59 10 179 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/20/67/772067/7751531.2.jpg
5,58 10 141 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/93/05/769305/7747518.2.jpg
5,57 10 153 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/83/95/848395/7912826.2.jpg
5,54 10 158 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/09/69/770969/7750260.2.jpg
5,52 10 142 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/02/76/770276/7748550.2.jpg
5,51 10 117 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/07/31/770731/7756318.2.jpg
5,44 10 2 940 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/07/18/770718/7756308.2.jpg
5,42 10 1 303 oceny społeczności
28
5,41 10 473 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/08/02/770802/7749733.2.jpg
5,41 10 648 ocen społeczności
30
5,33 10 61 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/07/23/770723/7756305.2.jpg
5,28 10 2 297 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/89/01/778901/7808066.2.jpg
5,20 10 520 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/07/43/770743/7752230.2.jpg
5,19 10 860 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/01/87/780187/7778891.2.jpg

5,19 10 872 oceny społeczności
35
5,10 10 77 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/98/95/769895/7955926.2.jpg
4,85 10 116 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/07/30/770730/7756322.2.jpg
4,84 10 974 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/07/12/770712/7756323.2.jpg
4,77 10 880 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/08/00/770800/7749730.2.jpg
4,71 10 311 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/07/77/770777/7749635.2.jpg
4,64 10 56 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/07/42/770742/7752234.2.jpg
4,52 10 723 oceny społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/84/14/848414/7912933.2.jpg
4,18 10 73 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/07/16/770716/7756304.2.jpg
4,07 10 633 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/07/41/770741/7752232.2.jpg
3,97 10 1 521 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/07/24/770724/7749381.2.jpg
3,81 10 97 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/08/03/770803/7749735.2.jpg
3,62 10 121 ocen społeczności
{"type":"tvshow","ids":[769307,841185,770971,769301,769907,769889,770437,771990,769938,769937,770717,769289,860232,770654,770648,770744,865868,848445,772008,771008,772067,769305,848395,770969,770276,770731,770718,782336,770802,770778,770723,778901,770743,780187,848444,769895,770730,770712,770800,770777,770742,848414,770716,770741,770724,770803]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 50)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH