1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,84 10 5 396 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,73 10 4 198 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,59 10 4 626 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,59 10 4 815 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,54 10 5 401 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,41 10 3 738 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,40 10 1 023 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,33 10 10 421 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,32 10 2 834 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,28 10 9 073 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/87/72/638772/7425569.2.jpg
8,26 10 1 926 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,25 10 2 230 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,22 10 2 653 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,18 10 1 325 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,18 10 3 209 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,18 10 892 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,17 10 13 880 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/69/59/606959/7582484.2.jpg

Biohazard 3: Last Escape

8,16 10 2 877 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,15 10 1 993 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/69/57/606957/7628995.2.jpg

Biohazard

8,13 10 2 333 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,12 10 1 439 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,11 10 1 067 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,10 10 1 742 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,08 10 3 778 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,06 10 4 421 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/11/70/611170/7802238.2.jpg
8,05 10 5 525 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,04 10 4 722 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,01 10 1 081 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/18/608118/7581358.2.jpg
8,00 10 7 722 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/24/80/612480/7451074.2.jpg
7,99 10 1 026 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/11/79/611179/7373112.2.jpg
7,99 10 1 590 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/91/69/639169/7408345_1.2.jpg
7,94 10 996 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 111 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/639222/7708042.2.jpg
7,94 10 1 611 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/99/11/639911/7528953.2.jpg
7,86 10 751 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/11/27/611127/7544452.2.jpg
7,86 10 3 916 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/91/67/639167/7705828.2.jpg
7,85 10 1 417 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/12/01/611201/7618798.2.jpg
7,85 10 1 441 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/91/68/639168/7408344.2.jpg
40
https://fwcdn.pl/fpo/98/69/639869/7708043.2.jpg

Spyro 2: Ripto's Rage!

7,84 10 730 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/92/82/639282/7619926.2.jpg
7,84 10 1 089 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,84 10 1 557 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,81 10 2 106 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
7,78 10 416 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/13/69/631369/7713172.2.jpg

Fainaru fantajî VI

7,77 10 507 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/12/33/611233/7735104.2.jpg

Need for Speed: Porsche Unleashed

7,74 10 3 176 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/16/20/611620/7748812.2.jpg
7,74 10 868 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/70/88/607088/7425576_1.2.jpg
7,69 10 1 237 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/99/19/629919/7555641.2.jpg
7,68 10 337 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,67 10 3 313 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

7,66 10 321 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/69/10/606910/7370414.2.jpg
7,66 10 3 149 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/11/78/611178/7470881_1.2.jpg
7,63 10 694 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/16/19/611619/7357618.2.jpg
7,63 10 579 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/69/50/606950/7348402_1.2.jpg
7,60 10 2 112 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/84/61/638461/7671793.2.jpg
7,59 10 322 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/52/64/615264/7729485.2.jpg
7,59 10 361 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,58 10 794 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/69/09/606909/7581554.2.jpg
7,55 10 4 282 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/97/35/609735/7417151.2.jpg
7,53 10 7 119 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/93/45/639345/7408793.2.jpg

Bokujou Monogatari Harvest Moon

7,52 10 305 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/13/63/611363/7356590.2.jpg
7,49 10 1 946 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/19/34/611934/7383608.2.jpg
7,48 10 1 634 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/22/27/612227/7560743.2.jpg
7,47 10 2 394 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/73/15/607315/7768312.2.jpg

Atlantis: Secrets d'un Monde Oublié

7,47 10 451 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/86/22/608622/7607117.2.jpg
7,46 10 10 108 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/98/29/609829/7354100.2.jpg
7,46 10 2 916 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/87/87/638787/7407812.2.jpg
7,46 10 504 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/93/84/639384/7620739.2.jpg
7,45 10 530 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/43/93/614393/7367684_1.2.jpg
7,43 10 531 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,39 10 1 998 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,39 10 376 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/69/48/606948/7479401.2.jpg
7,38 10 2 229 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,35 10 1 487 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/32/43/613243/7655099.2.jpg
7,35 10 1 290 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/29/49/612949/7619738.2.jpg
7,34 10 271 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/17/99/611799/7609763.2.jpg
7,33 10 662 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/92/60/639260/7627992.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki Tenchu

7,32 10 336 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/02/21/640221/7419922.2.jpg
7,32 10 319 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/31/46/613146/7364907.2.jpg

7,31 10 2 333 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/17/65/611765/7732605.2.jpg
7,31 10 383 oceny społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,31 10 1 172 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/18/07/611807/7364168.2.jpg
7,30 10 1 664 oceny społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/14/66/611466/7604041.2.jpg
7,30 10 2 777 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/28/21/612821/7365090.2.jpg
7,30 10 1 385 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/28/32/612832/7363602.2.jpg
7,29 10 1 037 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/99/21/639921/7627993.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki: Tenchu 2

7,29 10 261 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/81/16/638116/7823569.2.jpg
7,28 10 389 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/81/17/608117/7670107.2.jpg
7,27 10 1 473 oceny społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/40/70/634070/7453577_1.2.jpg
7,25 10 1 201 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/99/36/609936/7580988.2.jpg
7,23 10 1 149 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/17/14/611714/7377983.2.jpg
7,22 10 729 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/44/611244/7358759.2.jpg
7,22 10 586 ocen społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/88/81/618881/7376368.2.jpg

Fainaru Fantajī IV

7,20 10 382 oceny społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/50/35/615035/7412872.2.jpg
7,20 10 996 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,20 10 508 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/28/19/612819/7364286_1.2.jpg
7,19 10 831 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/28/20/612820/7618390.2.jpg

Need for Speed: High Stakes

7,18 10 658 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/61/33/616133/7371442_1.2.jpg
7,16 10 1 151 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/99/54/619954/7609026.2.jpg
7,15 10 537 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[609211,607099,614042,606783,611222,606958,617126,622913,626880,608124,638772,631599,610059,607101,631673,615262,611288,606959,607100,606957,612486,610060,611460,607102,610055,611170,609827,611753,608118,612480,611179,639169,611289,639222,639911,611127,639167,611201,639168,639869,639282,611115,607026,627164,631369,611233,611620,607088,629919,609828,634099,606910,611178,611619,606950,638461,615264,628417,606909,609735,639345,611363,611934,612227,607315,608622,609829,638787,639384,614393,609938,611405,606948,612126,613243,612949,611799,639260,640221,613146,611765,607183,611807,611466,612821,612832,639921,638116,608117,634070,609936,611714,611244,618881,615035,640668,612819,612820,616133,619954]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO