1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,89 10 5 719 ocen
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 408 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,65 10 1 091 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,63 10 5 237 ocen
5
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937.2.jpg
8,63 10 4 929 ocen
6
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,58 10 5 643 oceny
gatunekPrzygodowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,49 10 4 067 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,40 10 2 946 ocen
9
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,40 10 920 ocen
gatunekStrategia / Turowa
10
https://fwcdn.pl/fpo/87/72/638772/7425569.2.jpg
8,39 10 2 028 ocen
gatunekWyścigi
11
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,35 10 1 386 ocen
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,35 10 11 036 ocen
gatunekBijatyka
13
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
14
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,31 10 1 123 oceny
gatunekRTS
15
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,30 10 2 791 ocen
gatunekRTS
16
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,29 10 9 664 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 475 ocen
gatunekStrategia / Turowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/69/59/606959/7582484.2.jpg

Biohazard 3: Last Escape

8,26 10 3 108 ocen
19
https://fwcdn.pl/fpo/69/57/606957/7628995.2.jpg

Biohazard

8,24 10 2 557 ocen
20
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,23 10 2 062 oceny
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,22 10 3 569 ocen
22
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,21 10 1 856 ocen
23
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,20 10 1 140 ocen
24
https://fwcdn.pl/fpo/24/80/612480/7451074.2.jpg
8,18 10 1 068 ocen
gatunekStrategia / Turowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/91/68/639168/7408344.2.jpg
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,18 10 14 938 ocen
gatunekTurowa / Taktyczna
27
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 4 232 oceny
gatunekFPS
28
https://fwcdn.pl/fpo/91/69/639169/7408345_1.2.jpg
8,13 10 1 074 oceny
gatunekWyścigi
29
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 701 ocen
gatunekFPS
30
https://fwcdn.pl/fpo/11/79/611179/7373112.2.jpg
8,11 10 1 694 oceny
gatunekRTS
31
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
8,10 10 437 ocen
gatunekRPG
32
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,10 10 5 064 oceny
gatunekSportowa
33
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,08 10 385 ocen
34
https://fwcdn.pl/fpo/11/70/611170/7802238.2.jpg
8,08 10 5 828 ocen
gatunekTurowa / Taktyczna
35
https://fwcdn.pl/fpo/98/69/639869/7708043.2.jpg

Spyro 2: Ripto's Rage!

8,07 10 793 oceny
gatunekTPP / Platformowa
36
https://fwcdn.pl/fpo/99/11/639911/7528953.2.jpg
8,07 10 817 ocen
gatunekTPP / Platformowa
37
https://fwcdn.pl/fpo/13/69/631369/7713172.2.jpg

Fainaru fantajî VI

8,06 10 547 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/99/19/629919/7555641.2.jpg
8,04 10 350 ocen
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/81/18/608118/7581358.2.jpg
8,03 10 8 153 oceny
gatunekWyścigi
40
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/639222/7708042.2.jpg
8,02 10 1 769 ocen
gatunekTPP / Platformowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,99 10 3 370 ocen
42
https://fwcdn.pl/fpo/91/67/639167/7705828.2.jpg
7,98 10 1 510 ocen
gatunekFPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/12/01/611201/7618798.2.jpg
7,97 10 1 528 ocen
gatunekTPP / Akcja
44
https://fwcdn.pl/fpo/92/82/639282/7619926.2.jpg
7,97 10 1 185 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
45
https://fwcdn.pl/fpo/52/64/615264/7729485.2.jpg
7,96 10 383 oceny
gatunekStrategia / Turowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/84/61/638461/7671793.2.jpg
7,95 10 331 ocen
gatunekRPG / Taktyczna
47
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,95 10 1 627 ocen
gatunekSportowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/16/20/611620/7748812.2.jpg
49
https://fwcdn.pl/fpo/11/27/611127/7544452.2.jpg
7,90 10 4 188 ocen
gatunekFPS
50
https://fwcdn.pl/fpo/93/45/639345/7408793.2.jpg

Bokujou Monogatari Harvest Moon

7,90 10 318 ocen
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,89 10 2 288 ocen
gatunekBijatyka
52
https://fwcdn.pl/fpo/16/19/611619/7357618.2.jpg
53
https://fwcdn.pl/fpo/11/78/611178/7470881_1.2.jpg
7,83 10 760 ocen
gatunekRTS
54
https://fwcdn.pl/fpo/70/88/607088/7425576_1.2.jpg
7,83 10 1 340 ocen
gatunekBijatyka
55
https://fwcdn.pl/fpo/82/32/618232/7405490.2.jpg
7,80 10 184 oceny
gatunekRPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/12/33/611233/7735104.2.jpg

Need for Speed: Porsche Unleashed

7,78 10 3 314 ocen
gatunekWyścigi
57
https://fwcdn.pl/fpo/84/53/638453/7407500.2.jpg
7,73 10 221 ocen
gatunekSportowa
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,73 10 877 ocen
gatunekStrzelanka
59
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,72 10 3 503 oceny
gatunekSportowa
60
https://fwcdn.pl/fpo/73/15/607315/7768312.2.jpg

Atlantis: Secrets d'un Monde Oublié

7,72 10 476 ocen
gatunekPrzygodowa
61
https://fwcdn.pl/fpo/69/10/606910/7370414.2.jpg
7,70 10 3 319 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
62
https://fwcdn.pl/fpo/93/84/639384/7620739_1.2.jpg
7,68 10 555 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
63
https://fwcdn.pl/fpo/87/87/638787/7407812.2.jpg
7,66 10 535 ocen
gatunekFPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/69/50/606950/7348402_1.2.jpg
7,65 10 2 229 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
65
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,63 10 390 ocen
66
https://fwcdn.pl/fpo/36/88/613688/7475722_1.2.jpg
7,63 10 246 ocen
gatunekFPS
67
https://fwcdn.pl/fpo/43/93/614393/7367684_1.2.jpg
7,63 10 562 oceny
gatunekSportowa
68
https://fwcdn.pl/fpo/99/21/639921/7627993.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki: Tenchu 2

7,62 10 284 oceny
gatunekTPP / Skradanka
69
https://fwcdn.pl/fpo/29/49/612949/7619738.2.jpg
7,61 10 297 ocen
70
https://fwcdn.pl/fpo/92/60/639260/7627992.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki Tenchu

7,60 10 362 oceny
gatunekTPP / Skradanka
71
https://fwcdn.pl/fpo/02/21/640221/7419922.2.jpg
7,59 10 339 ocen
gatunekBijatyka
72
https://fwcdn.pl/fpo/40/30/624030/7387241.2.jpg
7,59 10 259 ocen
73
https://fwcdn.pl/fpo/69/09/606909/7581554.2.jpg
7,58 10 4 538 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
74
https://fwcdn.pl/fpo/19/34/611934/7383608.2.jpg
7,57 10 1 690 ocen
75
https://fwcdn.pl/fpo/17/65/611765/7732605.2.jpg
7,56 10 397 ocen
gatunekRTS
76
https://fwcdn.pl/fpo/08/06/630806/7561254.2.jpg
7,55 10 161 ocen
gatunekRPG
77
https://fwcdn.pl/fpo/97/35/609735/7417151.2.jpg
7,53 10 7 486 ocen
gatunekAkcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/13/63/611363/7356590.2.jpg
7,53 10 2 044 oceny
gatunekWyścigi
79
https://fwcdn.pl/fpo/22/27/612227/7560743.2.jpg
7,52 10 2 493 oceny
80
https://fwcdn.pl/fpo/98/29/609829/7354100.2.jpg
7,52 10 3 088 ocen
gatunekSportowa
81
https://fwcdn.pl/fpo/17/99/611799/7609763.2.jpg
7,49 10 707 ocen
gatunekRTS
82
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,47 10 2 109 ocen
gatunekTurowa / Taktyczna
83
https://fwcdn.pl/fpo/86/22/608622/7607117.2.jpg
7,47 10 10 540 ocen
gatunekAkcja
84
https://fwcdn.pl/fpo/30/59/613059/7488928.2.jpg
7,45 10 222 oceny
gatunekSportowa
85
https://fwcdn.pl/fpo/81/16/638116/7823569.2.jpg
7,45 10 436 ocen
gatunekTPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/37/90/623790/7386738.2.jpg
7,44 10 251 ocen
gatunekSportowa
87
https://fwcdn.pl/fpo/32/43/613243/7655099.2.jpg
7,43 10 1 372 oceny
gatunekWyścigi
88
https://fwcdn.pl/fpo/69/48/606948/7479401.2.jpg
89
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,41 10 1 277 ocen
gatunekBijatyka
90
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,41 10 1 635 ocen
91
https://fwcdn.pl/fpo/88/81/618881/7376368.2.jpg

Fainaru Fantajī IV

7,41 10 408 ocen
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/12/44/611244/7358759.2.jpg
7,40 10 641 ocen
93
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,39 10 558 ocen
gatunekSportowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/28/32/612832/7363602.2.jpg
7,38 10 1 097 ocen
gatunekSportowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/18/07/611807/7364168.2.jpg
7,36 10 1 736 ocen
gatunekSportowa
96
https://fwcdn.pl/fpo/28/21/612821/7365090.2.jpg
7,36 10 1 445 ocen
gatunekWyścigi
97
https://fwcdn.pl/fpo/25/55/612555/7365162.2.jpg
7,36 10 193 oceny
gatunekPrzygodowa
98
https://fwcdn.pl/fpo/21/92/612192/7365180.2.jpg
7,36 10 347 ocen
gatunekSportowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/81/17/608117/7670107.2.jpg
7,36 10 1 555 ocen
gatunekWyścigi
100
https://fwcdn.pl/fpo/17/14/611714/7377983.2.jpg
7,36 10 786 ocen
gatunekWyścigi
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO