Najlepsze seriale muzyczne: obejrzałeś/aś ? z ? seriali.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/80/89/708089/7652814.2.jpg
8,24 10 3 536 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/10/10/301010/7093488.2.jpg

8,10 10 6 472 oceny społeczności
gatunekRomans / Muzyczny / Anime
3
https://fwcdn.pl/fpo/95/30/129530/7727884.2.jpg
8,10 10 907 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/26/48/372648/7649606.2.jpg
8,03 10 3 286 ocen społeczności
gatunekKomedia / Muzyczny
5
https://fwcdn.pl/fpo/90/63/359063/7173153.2.jpg
7,99 10 2 200 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/73/90/737390/7782791.2.jpg
7,97 10 5 638 ocen społeczności
gatunekDramat / Muzyczny
7
https://fwcdn.pl/fpo/89/42/728942/7680140.2.jpg
7,90 10 756 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/45/64/644564/7457727.2.jpg
7,89 10 1 355 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/21/56/542156/7291564.2.jpg
7,88 10 3 241 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/76/73/277673/7035538.2.jpg
7,84 10 1 205 ocen społeczności
gatunekRomans / Muzyczny / Anime
11
https://fwcdn.pl/fpo/59/96/795996/7884915.2.jpg

Hip-Hop Evolution

7,82 10 1 280 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/74/36/467436/7198108.2.jpg
7,79 10 1 813 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/26/31/362631/7152284.2.jpg
7,73 10 1 305 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/857093/7930222.2.jpg
7,69 10 1 395 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/25/15/482515/7231837.2.jpg
7,65 10 699 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/23/98/732398/7717237.2.jpg

7,63 10 12 044 oceny społeczności
gatunekDramat / Muzyczny
17
https://fwcdn.pl/fpo/10/16/111016/7230542.2.jpg

The Muppet Show

7,62 10 12 483 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/98/48/159848/7897098.2.jpg

The Beatles Anthology

7,61 10 326 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/44/01/384401/7156290.2.jpg
7,59 10 430 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/72/28/817228/7881282.2.jpg
7,57 10 1 897 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/94/38/609438/7352499.2.jpg
7,55 10 906 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/55/80/155580/7443110.2.jpg
7,55 10 394 oceny społeczności
gatunekKomedia / Muzyczny
23
https://fwcdn.pl/fpo/59/54/535954/7323094.2.jpg
7,51 10 520 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/623809/7387081.2.jpg
7,46 10 1 271 ocen społeczności
gatunekRomans / Muzyczny
25
https://fwcdn.pl/fpo/49/69/134969/7376692.2.jpg
7,38 10 718 ocen społeczności
gatunekKomedia / Muzyczny
26
https://fwcdn.pl/fpo/86/30/208630/7179904.2.jpg

Rebelde

7,34 10 8 597 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/08/11/710811/7660096.2.jpg

Empire

7,33 10 2 134 oceny społeczności
gatunekDramat / Muzyczny
28
https://fwcdn.pl/fpo/82/10/118210/7117088.2.jpg

Soul Music

7,33 10 639 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/75/52/837552/7978851.2.jpg

7,32 10 422 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/97/20/379720/7133453.2.jpg
7,31 10 588 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/49/16/494916/7556649.2.jpg

7,29 10 45 036 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/16/48/241648/7073313.2.jpg

Instant Star

7,28 10 3 963 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/42/47/114247/7056471.2.jpg
7,28 10 736 ocen społeczności
gatunekKomedia / Muzyczny
34
https://fwcdn.pl/fpo/35/33/653533/7453106.2.jpg
7,25 10 261 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/92/59/559259/7319226.2.jpg

7,22 10 634 oceny społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/51/69/105169/7257643.2.jpg

7,22 10 298 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/59/68/835968/7900362.2.jpg
7,18 10 599 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/34/13/143413/6952745.2.jpg
7,15 10 340 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/48/79/654879/7501531.2.jpg

Hollywood Heights

7,12 10 424 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/97/09/499709/7241489.2.jpg

7,06 10 1 420 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/88/82/458882/7202617.2.jpg
7,02 10 271 ocen społeczności
gatunekSci-Fi / Muzyczny / Anime
42
https://fwcdn.pl/fpo/84/60/648460/7557139.2.jpg
7,00 10 1 159 ocen społeczności
gatunekDramat / Muzyczny
43
https://fwcdn.pl/fpo/92/35/499235/7259301.2.jpg
7,00 10 342 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/48/60/564860/7423302.2.jpg
6,94 10 6 865 ocen społeczności
gatunekKomedia / Muzyczny
45
6,94 10 532 oceny społeczności
46

Surviving R. Kelly

6,93 10 556 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/02/39/550239/7387835.2.jpg
6,88 10 264 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/83/93/628393/7444018.2.jpg
6,83 10 277 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/34/68/843468/7934070.2.jpg

Selena: The Series

6,82 10 668 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/69/99/646999/7438281.2.jpg
6,80 10 443 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/15/01/681501/7537871.2.jpg
6,80 10 320 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/15/07/761507/7735919.2.jpg
6,79 10 435 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/10/84/831084/7905092.2.jpg
6,76 10 271 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/54/48/95448/7657204.2.jpg
6,68 10 2 637 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/22/74/722274/7645736.2.jpg
6,66 10 307 ocen społeczności
gatunekRomans / Muzyczny
56
https://fwcdn.pl/fpo/33/50/673350/7503894.2.jpg
6,66 10 392 oceny społeczności
gatunekRomans / Muzyczny
57
https://fwcdn.pl/fpo/86/75/208675/7274273.2.jpg

Alvin & the Chipmunks

6,61 10 643 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/03/318403/7176321.2.jpg

Class of 3000

6,55 10 273 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/55/85/615585/7427612.2.jpg
6,55 10 885 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/06/85/810685/7909409.2.jpg
6,49 10 796 ocen społeczności
gatunekDramat / Muzyczny
61
https://fwcdn.pl/fpo/56/48/615648/7393624.2.jpg

The LXD: The Legion of Extraordinary Dancers

6,40 10 280 ocen społeczności
gatunekAkcja / Muzyczny
62
https://fwcdn.pl/fpo/81/04/668104/7656218.2.jpg
6,26 10 6 235 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/66/39/186639/7330840.2.jpg
6,24 10 413 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/88/21/498821/7281721.2.jpg
6,06 10 16 269 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/02/25/480225/7323317.2.jpg

5,65 10 4 796 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/41/90/324190/7303627.2.jpg
5,34 10 21 381 ocen społeczności
67
5,02 10 547 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/72/61/187261/6957629.2.jpg

LazyTown

4,73 10 1 737 ocen społeczności
{"type":"serial","ids":[708089,301010,129530,372648,359063,737390,728942,644564,542156,277673,795996,467436,362631,857093,482515,732398,111016,159848,384401,817228,609438,155580,535954,623809,134969,208630,710811,118210,837552,379720,494916,241648,114247,653533,559259,105169,835968,143413,654879,499709,458882,648460,499235,564860,744122,825995,550239,628393,843468,646999,681501,761507,831084,95448,722274,673350,208675,318403,615585,810685,615648,668104,186639,498821,480225,324190,656259,187261]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH