1
https://fwcdn.pl/fpo/46/66/774666/7760140.2.jpg
8,45 10 3 591 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/07/29/770729/7756302.2.jpg
7,93 10 3 973 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/84/00/848400/7912831.2.jpg
7,88 10 590 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/08/33/770833/7757321.2.jpg
6,97 10 628 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/07/37/770737/7757312.2.jpg
6,77 10 1 034 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/08/31/770831/7757323.2.jpg
6,62 10 179 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/07/52/770752/7749613.2.jpg
6,53 10 68 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/07/90/770790/7749701.2.jpg
6,48 10 3 736 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/07/71/770771/7756303.2.jpg
6,43 10 6 760 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/07/13/770713/7749001.2.jpg

6,41 10 539 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/07/92/770792/7749704.2.jpg
6,34 10 417 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/07/14/770714/7756298.2.jpg
6,33 10 2 232 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/24/848524/7918480.2.jpg
6,30 10 455 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/07/75/770775/7749631.2.jpg
6,29 10 298 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/07/34/770734/7757318.2.jpg
6,25 10 924 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/07/76/770776/7749632.2.jpg
6,24 10 316 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/07/17/770717/7756307.2.jpg
6,21 10 2 509 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/08/35/770835/7757320.2.jpg
6,19 10 352 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/08/32/770832/7749878.2.jpg
6,18 10 109 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/26/24/772624/7756299.2.jpg
6,17 10 2 700 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/07/39/770739/7757325.2.jpg
6,12 10 460 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/10/71/851071/7918414.2.jpg
6,08 10 155 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/08/28/770828/7749757.2.jpg
6,07 10 739 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/06/48/770648/7748870.2.jpg
5,94 10 1 947 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/07/40/770740/7757322.2.jpg
5,90 10 228 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/07/15/770715/7756321.2.jpg
5,84 10 4 449 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/07/44/770744/7752233.2.jpg
5,83 10 2 364 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/83/95/848395/7912826.2.jpg
5,75 10 79 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/31/64/803164/7863080.2.jpg
5,68 10 297 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/07/38/770738/7749583.2.jpg
5,61 10 514 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/07/04/790704/7852937.2.jpg
5,60 10 432 oceny społeczności
32
5,59 10 287 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/08/30/770830/7918533.2.jpg
5,59 10 331 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/07/35/770735/7757317.2.jpg
5,54 10 323 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/848445/7913010.2.jpg
5,53 10 120 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/07/31/770731/7756318.2.jpg
5,49 10 2 752 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/07/33/770733/7757314.2.jpg
5,48 10 692 oceny społeczności
38
5,45 10 445 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/08/02/770802/7749733.2.jpg
5,44 10 621 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/07/18/770718/7756308.2.jpg
5,41 10 1 187 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/07/86/770786/7749653.2.jpg
5,38 10 1 273 oceny społeczności
42
5,35 10 63 oceny społeczności
43
5,31 10 274 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/07/46/770746/7752231.2.jpg
5,30 10 1 435 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/08/29/770829/7749875.2.jpg
5,29 10 161 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/07/91/770791/7756320.2.jpg

5,29 10 1 069 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/07/22/770722/7756319.2.jpg
5,29 10 1 622 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/07/23/770723/7756305.2.jpg
5,27 10 2 150 ocen społeczności
49
5,25 10 55 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/89/01/778901/7808066.2.jpg
5,24 10 482 oceny społeczności
{"type":"tvshow","ids":[774666,770729,848400,770833,770737,770831,770752,770790,770771,770713,770792,770714,848524,770775,770734,770776,770717,770835,770832,772624,770739,851071,770828,770648,770740,770715,770744,848395,803164,770738,790704,848402,770830,770735,848445,770731,770733,782336,770802,770718,770786,786487,814568,770746,770829,770791,770722,770723,770778,778901]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 50)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH