1
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,81 10 21 149 ocen
gatunekTPP / Akcja
2
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 796 ocen
3
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 319 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 810 ocen
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 13 008 ocen
gatunekFPS
6
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 600 ocen
gatunekTPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 37 218 ocen
gatunekTPP / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/11/46/611146/7356749.2.jpg
9
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
10
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,28 10 2 220 ocen
gatunekTaktyczna
11
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,27 10 2 738 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,26 10 10 194 oceny
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,26 10 26 275 ocen
gatunekWyścigi
14
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,24 10 1 680 ocen
gatunekSkradanka / TPS
15
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,21 10 19 288 ocen
gatunekWyścigi
16
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 777 ocen
gatunekTPS
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,19 10 6 525 ocen
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 651 ocen
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
20
https://fwcdn.pl/fpo/74/06/617406/7373790.2.jpg
8,12 10 828 ocen
gatunekBijatyka
21
https://fwcdn.pl/fpo/86/00/608600/7628083.2.jpg
8,10 10 8 452 oceny
22
https://fwcdn.pl/fpo/88/79/608879/7376479.2.jpg
8,10 10 6 902 oceny
gatunekFPS
23
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,09 10 5 089 ocen
gatunekSportowa
24
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 994 oceny
gatunekSkradanka
25
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,09 10 6 440 ocen
gatunekAkcja
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/00/611200/7788212.2.jpg
27
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,04 10 6 329 ocen
28
https://fwcdn.pl/fpo/73/12/607312/7712555.2.jpg
8,03 10 4 711 ocen
gatunekTPP / Akcja
29
https://fwcdn.pl/fpo/86/12/608612/7350982.2.jpg

Fable: The Lost Chapters

8,03 10 8 430 ocen
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,99 10 6 012 ocen
gatunekSkradanka
31
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
7,96 10 4 327 ocen
gatunekPrzygodowa
32
https://fwcdn.pl/fpo/74/64/607464/7349456.2.jpg

Drømmefall: Den lengste reisen

7,93 10 2 046 ocen
gatunekPrzygodowa
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/66/612266/7601582.2.jpg
7,89 10 1 638 ocen
gatunekSkradanka
34
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,89 10 3 552 oceny
gatunekTPP / Platformowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,89 10 2 296 ocen
gatunekBijatyka
36
https://fwcdn.pl/fpo/12/56/611256/7357528.2.jpg
7,89 10 525 ocen
gatunekWyścigi
37
https://fwcdn.pl/fpo/63/52/606352/7347539.2.jpg

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay

7,87 10 3 029 ocen
gatunekFPS / Skradanka
38
https://fwcdn.pl/fpo/76/97/607697/7350442.2.jpg
7,86 10 1 217 ocen
gatunekPrzygodowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/30/49/613049/7364646.2.jpg
7,85 10 1 007 ocen
gatunekSportowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
41
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,80 10 2 849 ocen
gatunekSkradanka
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,78 10 4 984 oceny
43
https://fwcdn.pl/fpo/72/70/607270/7728477.2.jpg
7,77 10 2 657 ocen
gatunekTaktyczna / Akcja
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/02/608602/7350972.2.jpg
7,76 10 10 806 ocen
gatunekWyścigi
45
https://fwcdn.pl/fpo/00/57/610057/7709561.2.jpg
7,73 10 2 232 oceny
46
https://fwcdn.pl/fpo/84/46/608446/7350948.2.jpg
7,73 10 16 513 ocen
gatunekTPP / Akcja
47
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7379309.2.jpg

Pro Skater 3

7,73 10 3 506 ocen
gatunekSportowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/87/21/608721/7358845.2.jpg
7,70 10 17 018 ocen
49
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,69 10 3 622 oceny
50
https://fwcdn.pl/fpo/44/88/614488/7452112.2.jpg
7,68 10 867 ocen
gatunekTPP / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/30/47/613047/7364743.2.jpg
7,65 10 724 oceny
gatunekSportowa
52
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
53
https://fwcdn.pl/fpo/48/59/614859/7368389.2.jpg

7,63 10 557 ocen
gatunekFPS
54
https://fwcdn.pl/fpo/84/16/608416/7802252.2.jpg
7,63 10 455 ocen
gatunekWyścigi
55
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,63 10 800 ocen
56
https://fwcdn.pl/fpo/69/52/606952/7348404.2.jpg

Tomb Raider: Legend

7,62 10 5 653 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,60 10 7 995 ocen
58
https://fwcdn.pl/fpo/72/78/627278/7435903.2.jpg
7,59 10 194 oceny
59
https://fwcdn.pl/fpo/22/64/612264/7361067.2.jpg
7,59 10 1 075 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
60
https://fwcdn.pl/fpo/55/80/615580/7370448.2.jpg
7,56 10 155 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
61
https://fwcdn.pl/fpo/70/94/607094/7828861.2.jpg

Hitman: Contracts

7,54 10 4 551 ocen
gatunekSkradanka
62
https://fwcdn.pl/fpo/13/77/611377/7360518.2.jpg
7,54 10 2 412 ocen
gatunekWyścigi
63
https://fwcdn.pl/fpo/11/37/611137/7356386.2.jpg

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

7,54 10 1 118 ocen
64
https://fwcdn.pl/fpo/37/69/613769/7366163.2.jpg
7,54 10 509 ocen
gatunekWyścigi
65
https://fwcdn.pl/fpo/69/05/606905/7695897.2.jpg

The Lord of the Rings: The Return of the King

7,53 10 4 675 ocen
gatunekTPP / Akcja
66
https://fwcdn.pl/fpo/62/65/616265/7371684.2.jpg
7,53 10 1 257 ocen
gatunekFPS / Taktyczna
67
https://fwcdn.pl/fpo/98/29/609829/7354100.2.jpg
7,51 10 3 092 oceny
gatunekSportowa
68
https://fwcdn.pl/fpo/63/10/616310/7371639.2.jpg
7,49 10 421 ocen
gatunekBijatyka
69
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/8020692.2.jpg
7,47 10 775 ocen
gatunekBijatyka
70
https://fwcdn.pl/fpo/13/48/611348/7672205.2.jpg
7,42 10 1 735 ocen
gatunekTPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/88/72/608872/7351027.2.jpg

7,40 10 883 oceny
gatunekFPS
72
https://fwcdn.pl/fpo/98/31/609831/7354099.2.jpg
7,37 10 1 173 oceny
gatunekSportowa
73
https://fwcdn.pl/fpo/21/46/612146/7362995.2.jpg

Böse Nachbarn

7,36 10 5 799 ocen
gatunekLogiczna
74
https://fwcdn.pl/fpo/94/79/609479/7364706.2.jpg
7,35 10 1 272 oceny
gatunekFPS
75
https://fwcdn.pl/fpo/21/92/612192/7365180.2.jpg
7,35 10 348 ocen
gatunekSportowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/12/93/611293/7378307.2.jpg

Kao the Kangaroo: Round 2

7,35 10 1 966 ocen
77
https://fwcdn.pl/fpo/86/20/608620/7825847.2.jpg
7,34 10 2 535 ocen
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/59/03/615903/7370606.2.jpg
7,32 10 212 ocen
gatunekTPP / Skradanka
79
https://fwcdn.pl/fpo/16/50/611650/7466296.2.jpg
80
https://fwcdn.pl/fpo/44/78/614478/7372807.2.jpg
7,29 10 503 oceny
gatunekTaktyczna / TPS
81
https://fwcdn.pl/fpo/88/80/608880/7351037.2.jpg

The Godfather

7,29 10 3 837 ocen
gatunekAkcja
82
https://fwcdn.pl/fpo/36/58/613658/7371924.2.jpg
83
https://fwcdn.pl/fpo/38/19/613819/7372225.2.jpg

The Lord of the Rings: The Third Age

7,28 10 519 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/16/76/611676/7464066.2.jpg
7,27 10 12 024 oceny
85
https://fwcdn.pl/fpo/11/81/611181/7357274.2.jpg
7,27 10 503 oceny
gatunekFPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/19/93/611993/7359903.2.jpg
7,26 10 1 161 ocen
87
https://fwcdn.pl/fpo/28/23/612823/7712573.2.jpg
7,26 10 3 097 ocen
gatunekWyścigi
88
https://fwcdn.pl/fpo/05/12/630512/7391925.2.jpg
7,26 10 327 ocen
gatunekStrzelanka
89
https://fwcdn.pl/fpo/71/04/607104/7423230.2.jpg

7,25 10 3 712 ocen
gatunekFPS
90
https://fwcdn.pl/fpo/74/18/607418/7349424.2.jpg
7,25 10 2 299 ocen
gatunekWyścigi
91
https://fwcdn.pl/fpo/31/37/613137/7364717.2.jpg

7,23 10 1 371 ocen
gatunekFPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/81/20/608120/7350747.2.jpg
7,22 10 1 516 ocen
gatunekWyścigi
93
https://fwcdn.pl/fpo/73/74/607374/7349375.2.jpg
7,21 10 1 193 oceny
gatunekFPS / Taktyczna
94
https://fwcdn.pl/fpo/72/27/627227/7407186.2.jpg

7,19 10 177 ocen
95
https://fwcdn.pl/fpo/86/03/608603/7372785.2.jpg
7,19 10 12 893 oceny
gatunekWyścigi
96
https://fwcdn.pl/fpo/70/16/607016/7348526.2.jpg
7,19 10 1 741 ocen
97
https://fwcdn.pl/fpo/13/79/611379/7441475.2.jpg
7,19 10 1 638 ocen
gatunekTPP / Skradanka
98
https://fwcdn.pl/fpo/24/92/612492/7362998.2.jpg
7,18 10 1 156 ocen
gatunekSportowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/72/71/607271/7349013.2.jpg
7,18 10 1 227 ocen
gatunekTaktyczna / Akcja
100
https://fwcdn.pl/fpo/75/09/607509/7349767.2.jpg
7,18 10 2 998 ocen
gatunekRTS
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones