1
https://fwcdn.pl/fpo/55/84/35584/7402986.2.jpg

Band of Brothers

8,73 10 123 252 oceny społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/699212/7898654.2.jpg

Apocalypse : La 1ère Guerre mondiale

8,21 10 1 349 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/39/14/253914/7745508.2.jpg
8,21 10 19 928 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/65/15/506515/7493594.2.jpg
8,10 10 619 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/73/43/557343/7746180.2.jpg

Apocalypse - La 2e guerre mondiale

8,07 10 2 849 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/98/20/209820/7005144.2.jpg

Auschwitz: The Nazis and the 'Final Solution'

8,05 10 1 922 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/02/93/470293/7334327.2.jpg
8,04 10 83 413 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/96/73/119673/7319172.2.jpg

The Pacific

8,02 10 42 442 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/36/83/303683/7697089.2.jpg

Das Boot

7,95 10 2 891 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/72/01/427201/7292697.2.jpg

Generation Kill

7,94 10 10 206 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/44/86/114486/6968640.2.jpg

Blackadder Goes Forth

7,90 10 10 859 ocen społeczności
12
7,89 10 10 990 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/22/81/92281/6933735.2.jpg

Foyle's War

7,81 10 788 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/87/24/38724/7733269.2.jpg
7,80 10 32 705 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/07/39/190739/7179991.2.jpg

Shtrafbat

7,75 10 1 946 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/54/25/505425/7267854.2.jpg

World War Two: Behind Closed Doors

7,74 10 1 003 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/59/08/95908/6903247.2.jpg

Space: Above and Beyond

7,71 10 2 084 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/97/87/419787/7199181.2.jpg

Battlefield

7,71 10 325 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/10/12/551012/7374923.2.jpg

Bloody Foreigners

7,66 10 500 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/65/26/36526/7488259.2.jpg
7,65 10 79 561 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/68/17/6817/7395673.2.jpg
7,65 10 4 557 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/16/76/31676/6914636.2.jpg

Anne Frank: The Whole Story

7,64 10 837 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/51/55/35155/7671049.2.jpg
7,62 10 82 726 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/95/55/809555/7887243.2.jpg

Catch-22

7,55 10 7 504 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/21/59/12159/7007735.2.jpg
7,50 10 6 874 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/28/98/292898/7079969.2.jpg
7,48 10 573 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/97/71/9771/7710296.2.jpg
7,44 10 30 949 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/59/57/235957/7009629.2.jpg

Over There

7,44 10 1 080 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/43/12/254312/7064750.2.jpg

Speer und er

7,43 10 614 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/10/90/11090/6918813.2.jpg

Till We Meet Again

7,38 10 619 ocen społeczności
31
7,37 10 601 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/61/97/36197/7208001.2.jpg
7,36 10 4 657 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/39/82/783982/7815368.2.jpg

Vatanım Sensin

7,36 10 360 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/80/82/108082/7428051.2.jpg

Tour of Duty

7,33 10 286 ocen społeczności
35

Nazi Underworld

7,32 10 446 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/27/35/722735/7849727.2.jpg
7,32 10 392 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/34/64/633464/7497411.2.jpg
7,31 10 17 048 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/58/51/145851/7264214.2.jpg

The World at War

7,29 10 683 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/68/88/786888/7790390.2.jpg
7,29 10 427 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/22/05/802205/7864345.2.jpg
7,27 10 362 oceny społeczności
41
7,25 10 305 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/85/53/788553/7801850.2.jpg
7,25 10 1 012 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/35/24/493524/7230368.2.jpg
7,24 10 324 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/00/13/10013/7278531.2.jpg
7,24 10 933 oceny społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/74/30/567430/7348297.2.jpg
7,23 10 347 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/60/26/796026/7813048.2.jpg

The Long Road Home

7,22 10 857 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/01/92/630192/7398604.2.jpg

Parade's End

7,22 10 3 302 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/15/38/11538/6938352.2.jpg

War and Remembrance

7,21 10 350 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/35/01/503501/7368819.2.jpg
7,21 10 2 574 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/36/62/703662/7910091.2.jpg

Kampen om tungtvannet

7,17 10 825 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/99/17/619917/7528749.2.jpg
7,13 10 744 oceny społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/16/04/91604/7594426.2.jpg

Semnadtsat mgnoveniy vesny

7,11 10 874 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/50/30/105030/7253002.2.jpg

The Winds of War

7,06 10 761 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/63/95/766395/7845604.2.jpg

7,05 10 4 336 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/94/71/399471/7173594.2.jpg

Grozovye vorota

7,03 10 391 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/29/06/792906/7830681.2.jpg
7,01 10 662 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/59/47/495947/7360954.2.jpg

Occupation

6,97 10 355 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/89/64/778964/7797059.2.jpg
6,96 10 4 719 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/12/21/11221/7328923.2.jpg
6,95 10 696 ocen społeczności
61
6,93 10 448 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/51/75/735175/7738911.2.jpg

X Company

6,92 10 444 oceny społeczności
63
6,91 10 573 oceny społeczności
64

Bride of War

6,88 10 293 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/09/29/640929/7427621.2.jpg

Bomb Girls

6,85 10 270 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/39/13/253913/7187405.2.jpg
6,81 10 10 630 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/45/57/594557/7371997.2.jpg
6,81 10 6 768 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/39/45/833945/7930473.2.jpg
6,80 10 523 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/70/72/527072/7356132.2.jpg
6,80 10 260 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/73/86/747386/7750637.2.jpg
6,76 10 399 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/742913/7692988.2.jpg

Deadline Gallipoli

6,54 10 266 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/96/77/9677/6977434.2.jpg

Soldaty svobody

6,51 10 367 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/19/57/831957/7903783.2.jpg

World on Fire

6,47 10 489 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/35/89/783589/7830366.2.jpg

Das Boot

6,46 10 385 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/02/90/710290/7653372.2.jpg

The Passing Bells

6,36 10 1 149 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/72/98/347298/7241336.2.jpg
6,09 10 2 328 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/55/85/625585/7538172.2.jpg

Unsere Mütter, Unsere Väter

5,88 10 6 975 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/72/95/37295/6942086.2.jpg
5,88 10 318 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/42/05/654205/7525209.2.jpg

The Spies of Warsaw

5,66 10 2 617 ocen społeczności
80
4,62 10 7 619 ocen społeczności
{"type":"serial","ids":[35584,699212,253914,506515,557343,209820,470293,119673,303683,427201,114486,716233,92281,38724,190739,505425,95908,419787,551012,36526,6817,31676,35155,809555,12159,292898,9771,235957,254312,11090,35983,36197,783982,108082,671631,722735,633464,145851,786888,802205,12087,788553,493524,10013,567430,796026,630192,11538,503501,703662,619917,91604,105030,112150,766395,399471,792906,495947,778964,11221,8741,735175,11796,4338,640929,253913,594557,833945,527072,747386,742913,9677,831957,783589,710290,347298,625585,37295,654205,392911]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH