Najlepsze gry PS2: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,87 10 3 054 oceny
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,81 10 21 000 ocen
gatunekTPP / Akcja
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 712 ocen
4
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,56 10 7 435 ocen
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 423 oceny
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,49 10 587 ocen
gatunekSkradanka / TPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 434 oceny
gatunekTPS
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,44 10 10 111 ocen
gatunekFPS
9
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,43 10 9 413 ocen
gatunekRTS
10
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 36 912 ocen
gatunekTPP / Akcja
11
https://fwcdn.pl/fpo/62/80/616280/7371687.2.jpg
8,40 10 847 ocen
gatunekBijatyka
12
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,39 10 7 372 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 032 oceny
14
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,35 10 11 001 ocen
gatunekBijatyka
15
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,30 10 1 670 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,29 10 2 205 ocen
gatunekTaktyczna
17
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,27 10 2 724 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
18
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,26 10 3 235 ocen
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
8,26 10 485 ocen
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,25 10 26 049 ocen
gatunekWyścigi
21
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,24 10 1 669 ocen
gatunekSkradanka / TPS
22
https://fwcdn.pl/fpo/17/68/611768/7358836.2.jpg
8,23 10 1 604 oceny
gatunekWyścigi
23
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,22 10 5 310 ocen
gatunekFPS
24
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,22 10 19 113 ocen
gatunekWyścigi
25
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,21 10 3 034 oceny
gatunekSportowa
26
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,20 10 6 482 oceny
gatunekPrzygodowa
27
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 667 ocen
gatunekTPS
28
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/611366/7828812.2.jpg

Wander to Kyozou

8,19 10 3 080 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
29
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
8,17 10 1 115 ocen
gatunekSkradanka / TPS
30
https://fwcdn.pl/fpo/50/02/615002/7368442.2.jpg
8,17 10 526 ocen
gatunekRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,15 10 5 317 ocen
32
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 583 oceny
gatunekPrzygodowa
33
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 105 ocen
gatunekTPP / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,13 10 2 396 ocen
35
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
36
https://fwcdn.pl/fpo/74/06/617406/7373790.2.jpg
8,12 10 824 oceny
gatunekBijatyka
37
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,11 10 795 ocen
gatunekPrzygodowa
38
https://fwcdn.pl/fpo/88/79/608879/7376479.2.jpg
8,10 10 6 852 oceny
gatunekFPS
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 971 ocen
gatunekSkradanka
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
8,09 10 1 716 ocen
gatunekMuzyczna
41
https://fwcdn.pl/fpo/66/49/616649/7372548.2.jpg
8,09 10 3 979 ocen
gatunekBijatyka
42
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,04 10 6 291 ocen
43
https://fwcdn.pl/fpo/67/38/616738/7372690.2.jpg
8,01 10 291 ocen
gatunekBijatyka
44
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
8,00 10 3 357 ocen
45
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
7,99 10 1 062 oceny
gatunekSportowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
7,99 10 1 224 oceny
gatunekSportowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,99 10 5 986 ocen
gatunekSkradanka
48
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
7,97 10 4 295 ocen
gatunekPrzygodowa
49
https://fwcdn.pl/fpo/24/32/612432/7361971.2.jpg
7,96 10 372 oceny
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/88/93/618893/7378613.2.jpg

7,96 10 711 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/18/26/611826/7364629.2.jpg
7,91 10 523 oceny
gatunekWyścigi
52
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,90 10 3 532 oceny
gatunekTPP / Platformowa
53
https://fwcdn.pl/fpo/65/87/616587/7832626.2.jpg
7,89 10 396 ocen
gatunekBijatyka
54
https://fwcdn.pl/fpo/12/56/611256/7357528.2.jpg
7,89 10 520 ocen
gatunekWyścigi
55
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,88 10 733 oceny
56
https://fwcdn.pl/fpo/03/39/650339/7486230.2.jpg
7,87 10 7 123 oceny
gatunekSportowa
57
https://fwcdn.pl/fpo/16/99/611699/7358634.2.jpg
7,86 10 441 ocen
gatunekMuzyczna
58
https://fwcdn.pl/fpo/30/49/613049/7364646.2.jpg
7,86 10 1 005 ocen
gatunekSportowa
59
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
60
https://fwcdn.pl/fpo/12/02/611202/7357967.2.jpg
7,84 10 1 029 ocen
gatunekTPP / Akcja
61
https://fwcdn.pl/fpo/22/61/612261/7361244.2.jpg
7,81 10 924 oceny
gatunekBijatyka
62
https://fwcdn.pl/fpo/65/88/616588/7833261.2.jpg
7,81 10 276 ocen
gatunekBijatyka
63
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,80 10 2 833 oceny
gatunekSkradanka
64
https://fwcdn.pl/fpo/50/01/615001/7673093.2.jpg
7,80 10 618 ocen
gatunekRPG
65
https://fwcdn.pl/fpo/65/86/616586/7828806.2.jpg
7,80 10 239 ocen
gatunekBijatyka
66
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
67
https://fwcdn.pl/fpo/65/99/616599/7373816.2.jpg
7,78 10 1 171 ocen
gatunekAkcja
68
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,78 10 4 954 oceny
69
https://fwcdn.pl/fpo/43/77/614377/7745769.2.jpg

BioHazard: Code Veronica

7,77 10 757 ocen
70
https://fwcdn.pl/fpo/72/70/607270/7728477.2.jpg
7,77 10 2 629 ocen
gatunekTaktyczna / Akcja
71
https://fwcdn.pl/fpo/86/02/608602/7350972.2.jpg
7,76 10 10 722 oceny
gatunekWyścigi
72
https://fwcdn.pl/fpo/37/59/613759/7754174.2.jpg
73
https://fwcdn.pl/fpo/84/46/608446/7350948.2.jpg
7,74 10 16 366 ocen
gatunekTPP / Akcja
74
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,73 10 871 ocen
gatunekStrzelanka
75
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,72 10 3 489 ocen
gatunekSportowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/69/54/606954/7348407.2.jpg
7,71 10 4 565 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/21/608721/7358845.2.jpg
7,70 10 16 903 oceny
78
https://fwcdn.pl/fpo/27/82/612782/7363189.2.jpg
7,70 10 1 847 ocen
gatunekTPP / Akcja
79
https://fwcdn.pl/fpo/69/55/606955/7360527.2.jpg
7,69 10 4 446 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/14/49/611449/7367663.2.jpg
7,69 10 915 ocen
gatunekMuzyczna
81
https://fwcdn.pl/fpo/44/88/614488/7452112.2.jpg
7,69 10 867 ocen
gatunekTPP / Akcja
82
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,68 10 3 589 ocen
83
https://fwcdn.pl/fpo/40/14/684014/7567530.2.jpg
7,66 10 6 430 ocen
gatunekSportowa
84
https://fwcdn.pl/fpo/30/47/613047/7364743.2.jpg
7,65 10 721 ocen
gatunekSportowa
85
https://fwcdn.pl/fpo/77/40/607740/7507293.2.jpg
7,65 10 3 497 ocen
gatunekWyścigi
86
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/612830/7392172.2.jpg
7,64 10 6 226 ocen
gatunekSportowa
87
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
88
https://fwcdn.pl/fpo/30/48/613048/7364747.2.jpg
7,64 10 553 oceny
gatunekSportowa
89
https://fwcdn.pl/fpo/48/59/614859/7368389.2.jpg

7,64 10 551 ocen
gatunekFPS
90
https://fwcdn.pl/fpo/84/16/608416/7802252.2.jpg
7,64 10 455 ocen
gatunekWyścigi
91
https://fwcdn.pl/fpo/11/97/611197/7360606.2.jpg

Fainaru Fantajī XII

7,63 10 682 oceny
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/69/52/606952/7348404.2.jpg

Tomb Raider: Legend

7,63 10 5 626 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
93
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,62 10 796 ocen
94
https://fwcdn.pl/fpo/62/37/616237/7371375.2.jpg
7,62 10 764 oceny
gatunekBijatyka
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/11/608411/7411403.2.jpg
96
https://fwcdn.pl/fpo/62/59/616259/7372419.2.jpg
7,60 10 239 ocen
gatunekBijatyka
97
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,60 10 7 931 ocen
98
https://fwcdn.pl/fpo/72/78/627278/7435903.2.jpg
7,60 10 188 ocen
99
https://fwcdn.pl/fpo/80/29/608029/7350655.2.jpg
7,57 10 5 906 ocen
gatunekSportowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/37/69/613769/7366163.2.jpg
7,55 10 509 ocen
gatunekWyścigi
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO