Najlepsze gry PS2: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,88 10 2 911 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,83 10 20 282 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 367 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,58 10 7 063 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 45 577 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,49 10 566 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,47 10 22 689 ocen społeczności
gatunekTPS
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,45 10 9 719 ocen społeczności
gatunekFPS
9
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,44 10 9 185 ocen społeczności
gatunekRTS
10
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,42 10 6 978 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
11
https://fwcdn.pl/fpo/62/80/616280/7371687.2.jpg
8,42 10 827 ocen społeczności
gatunekBijatyka
12
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 35 696 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,35 10 10 665 ocen społeczności
gatunekBijatyka
15
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,32 10 1 624 oceny społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,30 10 2 129 ocen społeczności
gatunekTaktyczna
17
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,30 10 2 648 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
18
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,28 10 3 136 ocen społeczności
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/611366/7828812.2.jpg

Wander to Kyozou

8,26 10 2 835 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
20
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,25 10 25 033 oceny społeczności
gatunekWyścigi
21
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,24 10 1 623 oceny społeczności
gatunekSkradanka / TPS
22
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
8,23 10 407 ocen społeczności
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,23 10 5 210 ocen społeczności
gatunekFPS
24
https://fwcdn.pl/fpo/17/68/611768/7358836.2.jpg
8,22 10 1 552 oceny społeczności
gatunekWyścigi
25
https://fwcdn.pl/fpo/50/02/615002/7368442.2.jpg
8,22 10 492 oceny społeczności
gatunekRPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,22 10 6 219 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
27
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,22 10 18 463 oceny społeczności
gatunekWyścigi
28
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,21 10 2 981 ocen społeczności
gatunekSportowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 165 ocen społeczności
gatunekTPS
30
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,17 10 760 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
31
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,16 10 8 230 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
32
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
8,15 10 1 020 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
33
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 003 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,13 10 3 207 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
35
https://fwcdn.pl/fpo/74/06/617406/7373790.2.jpg
8,13 10 793 oceny społeczności
gatunekBijatyka
36
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,12 10 4 966 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,12 10 2 244 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,10 10 6 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
39
https://fwcdn.pl/fpo/88/79/608879/7376479.2.jpg
8,10 10 6 616 ocen społeczności
gatunekFPS
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
8,10 10 1 680 ocen społeczności
gatunekMuzyczna
41
https://fwcdn.pl/fpo/66/49/616649/7372548.2.jpg
8,09 10 3 856 ocen społeczności
gatunekBijatyka
42
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,05 10 6 098 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/67/38/616738/7372690.2.jpg
8,04 10 282 oceny społeczności
gatunekBijatyka
44
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
8,03 10 1 225 ocen społeczności
gatunekSportowa
45
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
8,02 10 1 068 ocen społeczności
gatunekSportowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
8,02 10 4 170 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/24/32/612432/7361971.2.jpg
8,02 10 328 ocen społeczności
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
8,01 10 3 187 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
8,00 10 5 836 ocen społeczności
gatunekSkradanka
50
https://fwcdn.pl/fpo/88/93/618893/7378613.2.jpg

7,97 10 681 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,95 10 671 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/18/26/611826/7364629.2.jpg
7,93 10 502 oceny społeczności
gatunekWyścigi
53
https://fwcdn.pl/fpo/65/87/616587/7832626.2.jpg
7,92 10 379 ocen społeczności
gatunekBijatyka
54
https://fwcdn.pl/fpo/12/56/611256/7357528.2.jpg
7,92 10 501 ocen społeczności
gatunekWyścigi
55
https://fwcdn.pl/fpo/16/99/611699/7358634.2.jpg
7,91 10 432 oceny społeczności
gatunekMuzyczna
56
https://fwcdn.pl/fpo/03/39/650339/7486230.2.jpg
7,90 10 6 935 ocen społeczności
gatunekSportowa
57
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,89 10 3 383 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
7,87 10 404 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/50/01/615001/7673093.2.jpg
7,86 10 580 ocen społeczności
gatunekRPG
60
https://fwcdn.pl/fpo/12/02/611202/7357967.2.jpg
7,86 10 995 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
61
https://fwcdn.pl/fpo/30/49/613049/7364646.2.jpg
7,86 10 985 ocen społeczności
gatunekSportowa
62
https://fwcdn.pl/fpo/65/99/616599/7373816.2.jpg
7,85 10 1 055 ocen społeczności
gatunekAkcja
63
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
7,85 10 2 672 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/22/61/612261/7361244.2.jpg
7,84 10 902 oceny społeczności
gatunekBijatyka
65
https://fwcdn.pl/fpo/65/88/616588/7833261.2.jpg
7,84 10 268 ocen społeczności
gatunekBijatyka
66
https://fwcdn.pl/fpo/65/86/616586/7828806.2.jpg
7,83 10 229 ocen społeczności
gatunekBijatyka
67
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,82 10 2 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
68
https://fwcdn.pl/fpo/43/77/614377/7745769.2.jpg

BioHazard: Code Veronica

7,80 10 687 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,79 10 4 797 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/72/70/607270/7728477.2.jpg
7,77 10 2 496 ocen społeczności
gatunekTaktyczna / Akcja
71
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,77 10 817 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
72
https://fwcdn.pl/fpo/37/59/613759/7754174.2.jpg
7,77 10 308 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/86/02/608602/7350972.2.jpg
7,76 10 10 422 oceny społeczności
gatunekWyścigi
74
https://fwcdn.pl/fpo/84/46/608446/7353372.2.jpg
7,75 10 15 709 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
75
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,72 10 3 378 ocen społeczności
gatunekSportowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/69/54/606954/7348407.2.jpg
7,72 10 4 406 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/69/55/606955/7360527.2.jpg
7,71 10 4 328 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/27/82/612782/7363189.2.jpg
7,71 10 1 715 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
79
https://fwcdn.pl/fpo/44/88/614488/7452112.2.jpg
7,71 10 844 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/14/49/611449/7367663.2.jpg
7,71 10 892 oceny społeczności
gatunekMuzyczna
81
https://fwcdn.pl/fpo/87/21/608721/7358845.2.jpg
7,69 10 16 347 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,68 10 3 361 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/48/59/614859/7368389.2.jpg

7,67 10 511 ocen społeczności
gatunekFPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/40/14/684014/7567530.2.jpg
7,67 10 6 237 ocen społeczności
gatunekSportowa
85
https://fwcdn.pl/fpo/30/47/613047/7364743.2.jpg
7,67 10 710 ocen społeczności
gatunekSportowa
86
https://fwcdn.pl/fpo/72/78/627278/7435903.2.jpg
7,66 10 170 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/612830/7392172.2.jpg
7,66 10 6 084 oceny społeczności
gatunekSportowa
88
https://fwcdn.pl/fpo/62/59/616259/7372419.2.jpg
7,66 10 227 ocen społeczności
gatunekBijatyka
89
https://fwcdn.pl/fpo/11/97/611197/7360606.2.jpg

Fainaru Fantajī XII

7,66 10 666 ocen społeczności
gatunekRPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
7,66 10 1 978 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
91
https://fwcdn.pl/fpo/77/40/607740/7507293.2.jpg
7,65 10 3 421 ocen społeczności
gatunekWyścigi
92
https://fwcdn.pl/fpo/30/48/613048/7364747.2.jpg
7,65 10 540 ocen społeczności
gatunekSportowa
93
https://fwcdn.pl/fpo/84/16/608416/7802252.2.jpg
7,64 10 451 ocen społeczności
gatunekWyścigi
94
https://fwcdn.pl/fpo/69/52/606952/7348404.2.jpg

Tomb Raider: Legend

7,64 10 5 449 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/11/608411/7411403.2.jpg
7,64 10 1 199 ocen społeczności
gatunekRPG / Logiczna
96
https://fwcdn.pl/fpo/62/37/616237/7371375.2.jpg
7,63 10 754 oceny społeczności
gatunekBijatyka
97
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,62 10 7 647 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,60 10 626 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/80/29/608029/7350655.2.jpg
7,59 10 5 784 oceny społeczności
gatunekSportowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/37/69/613769/7366163.2.jpg
7,57 10 500 ocen społeczności
gatunekWyścigi
{"type":"videogame","ids":[609216,608597,607014,609731,608434,613112,607023,608438,610063,609723,616280,608435,631631,622913,612026,611159,616123,608720,611366,608445,609212,628001,608889,611768,615002,611509,608601,608268,607024,616017,608725,613111,613241,607864,617406,606960,607015,607095,608879,608241,616649,606437,616738,608742,627575,608605,612432,611289,607093,618893,612415,611826,616587,611256,611699,650339,607644,613760,615001,611202,613049,616599,607267,612261,616588,616586,608621,614377,607021,607270,628417,613759,608602,608446,609828,606954,606955,612782,614488,611449,608721,607266,614859,684014,613047,627278,612830,616259,611197,607867,607740,613048,608416,606952,608411,616237,607020,612091,608029,613769]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO