1
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,81 10 19 887 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,77 10 2 845 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,74 10 5 214 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,55 10 6 888 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,54 10 44 464 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 291 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,42 10 9 526 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,41 10 9 026 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 34 943 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,39 10 6 803 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,33 10 10 428 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,24 10 24 383 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/611366/7828812.2.jpg

Wander to Kyozou

8,22 10 2 640 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,21 10 2 609 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,21 10 3 083 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,20 10 18 019 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,18 10 6 120 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,18 10 12 913 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,18 10 2 071 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,18 10 5 139 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,17 10 1 598 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,13 10 8 075 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/62/80/616280/7371687.2.jpg
8,13 10 812 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,13 10 2 946 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,11 10 1 590 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,10 10 549 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/17/68/611768/7358836.2.jpg
8,08 10 1 521 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,07 10 6 616 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/88/79/608879/7376479.2.jpg
8,07 10 6 503 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,06 10 4 796 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,05 10 3 148 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/66/49/616649/7372548.2.jpg
8,03 10 3 761 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,03 10 1 969 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,02 10 5 978 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,01 10 2 181 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
7,99 10 4 097 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
7,97 10 1 653 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,96 10 5 727 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 115 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
7,93 10 976 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

7,90 10 734 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/74/06/617406/7373790.2.jpg
7,89 10 776 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/03/39/650339/7486230.2.jpg
7,88 10 6 829 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
7,86 10 1 218 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
7,84 10 1 062 oceny społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/50/02/615002/7368442.2.jpg
7,84 10 473 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,82 10 3 293 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
7,77 10 360 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
7,77 10 2 547 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,75 10 4 701 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/46/608446/7353372.2.jpg
7,75 10 15 327 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/86/02/608602/7350972.2.jpg
7,75 10 10 221 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,75 10 2 708 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/88/93/618893/7378613.2.jpg

7,72 10 665 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/65/99/616599/7373816.2.jpg
7,69 10 1 011 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/69/54/606954/7348407.2.jpg
7,69 10 4 334 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/72/70/607270/7728477.2.jpg
7,68 10 2 385 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/12/02/611202/7357967.2.jpg
7,68 10 979 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/69/55/606955/7360527.2.jpg
7,68 10 4 258 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/30/49/613049/7364646.2.jpg
7,68 10 971 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/87/21/608721/7358845.2.jpg
7,68 10 15 963 oceny społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,68 10 641 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,67 10 3 313 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/22/61/612261/7361244.2.jpg
7,65 10 887 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/14/684014/7567530.2.jpg
7,65 10 6 107 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/612830/7392172.2.jpg
7,64 10 5 992 oceny społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/27/82/612782/7363189.2.jpg
7,62 10 1 652 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/18/26/611826/7364629.2.jpg
7,62 10 493 oceny społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,62 10 3 218 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/69/52/606952/7348404.2.jpg

Tomb Raider: Legend

7,61 10 5 354 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/24/32/612432/7361971.2.jpg
7,61 10 315 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/50/01/615001/7673093.2.jpg
7,61 10 563 oceny społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/12/56/611256/7357528.2.jpg
7,61 10 487 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/77/40/607740/7507293.2.jpg
7,61 10 3 356 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,60 10 7 463 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,58 10 795 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/16/99/611699/7358634.2.jpg
7,58 10 423 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
7,57 10 1 946 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/43/77/614377/7745769.2.jpg

BioHazard: Code Veronica

7,57 10 659 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/80/29/608029/7350655.2.jpg
7,57 10 5 727 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/67/38/616738/7372690.2.jpg
7,56 10 274 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/14/49/611449/7367663.2.jpg
7,55 10 879 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/65/87/616587/7832626.2.jpg
7,54 10 367 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/44/88/614488/7452112.2.jpg
7,53 10 828 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/70/94/607094/7828861.2.jpg

Hitman: Contracts

7,51 10 4 342 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/11/608411/7411403.2.jpg
7,51 10 1 188 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
7,50 10 382 oceny społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/69/05/606905/7695897.2.jpg

The Lord of the Rings: The Return of the King

7,50 10 4 410 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/30/47/613047/7364743.2.jpg
7,47 10 704 oceny społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/11/97/611197/7360606.2.jpg

Fainaru Fantajī XII

7,46 10 654 oceny społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/13/77/611377/7360518.2.jpg
7,46 10 2 219 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/98/29/609829/7354100.2.jpg
7,46 10 2 917 ocen społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/62/37/616237/7371375.2.jpg
7,45 10 737 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/48/59/614859/7368389.2.jpg

7,42 10 488 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/65/88/616588/7833261.2.jpg
7,41 10 260 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/30/48/613048/7364747.2.jpg
7,41 10 534 oceny społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/28/55/652855/7485099.2.jpg
7,41 10 1 237 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/25/44/612544/7362860.2.jpg

The Sims 2: Pets

7,40 10 2 514 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/60/70/606070/7347145.2.jpg
7,40 10 8 175 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[608597,609216,607014,609731,608434,607023,608438,610063,608435,609723,631631,622913,608445,611366,616123,608720,608601,611509,607024,611159,608889,612026,608725,616280,608268,609212,613112,611768,607095,608879,606960,607864,616649,613241,606437,607015,608605,608241,607093,611289,613111,616017,617406,650339,608742,627575,615002,607644,628001,607267,607021,608446,608602,608621,618893,616599,606954,607270,611202,606955,613049,608721,612415,609828,612261,684014,612830,612782,611826,607266,606952,612432,615001,611256,607740,607020,628417,611699,607867,614377,608029,616738,611449,616587,614488,607094,608411,613760,606905,613047,611197,611377,609829,616237,614859,616588,613048,652855,612544,606070]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO