1
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,93 10 40 109 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 17 765 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 17 751 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,77 10 2 845 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,74 10 5 213 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,67 10 9 822 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,66 10 34 661 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,65 10 9 780 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 15 760 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 30 834 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,55 10 12 662 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,54 10 44 455 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 28 999 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,53 10 12 104 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,50 10 14 258 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 286 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,41 10 13 877 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,40 10 17 475 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 20 474 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 23 194 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,36 10 4 691 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 7 839 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,35 10 21 535 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,35 10 3 534 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,34 10 1 245 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,32 10 17 501 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 331 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 055 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,30 10 9 026 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 085 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,28 10 9 869 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,27 10 9 193 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
35
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,25 10 9 750 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 747 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,24 10 24 375 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,23 10 23 203 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 11 864 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,21 10 2 609 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,19 10 14 120 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,19 10 3 108 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,18 10 6 116 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,18 10 12 906 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,17 10 10 267 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 18 056 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 15 613 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 074 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,13 10 2 946 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,12 10 2 391 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,11 10 1 911 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 4 511 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,09 10 3 782 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/58/74/605874/7425577.2.jpg
8,09 10 11 712 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,08 10 7 963 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,08 10 1 757 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/21/58/612158/7502518.2.jpg
8,07 10 3 338 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,07 10 6 613 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,07 10 3 188 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,07 10 6 054 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,06 10 6 042 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,06 10 4 794 oceny społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,06 10 4 423 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,05 10 3 148 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,05 10 4 809 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/84/40/608440/7503389.2.jpg
8,04 10 3 389 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,04 10 5 577 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/27/85/612785/7658934.2.jpg
8,03 10 3 439 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,03 10 1 969 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,02 10 1 572 oceny społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/43/51/714351/7723676.2.jpg
8,01 10 7 473 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,01 10 2 180 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/85/94/608594/7364008.2.jpg
8,01 10 14 373 oceny społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7355651.2.jpg
8,01 10 6 692 oceny społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/13/95/611395/7444218.2.jpg
8,01 10 8 414 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/86/12/608612/7350982.2.jpg

Fable: The Lost Chapters

8,01 10 7 969 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/84/36/608436/7498647.2.jpg
8,01 10 23 602 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,01 10 7 800 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/15/79/611579/7526364.2.jpg
8,01 10 6 196 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,99 10 7 724 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
7,99 10 4 095 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
7,98 10 1 262 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/28/89/612889/7384985.2.jpg
7,97 10 1 109 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
7,97 10 1 653 oceny społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/50/65/685065/7607311.2.jpg
7,97 10 5 808 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,97 10 3 632 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
7,97 10 2 313 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
7,97 10 4 487 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

7,96 10 3 408 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,96 10 5 725 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/10/72/611072/7492469.2.jpg
7,95 10 14 744 oceny społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/27/07/612707/7363466.2.jpg
7,95 10 801 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/73/74/617374/7380570.2.jpg
7,95 10 14 403 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/47/60/674760/7544430.2.jpg
7,94 10 2 661 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/17/18/611718/7357897.2.jpg
7,94 10 1 871 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/697103/7581998.2.jpg

BioShock Infinite: Burial at Sea

7,93 10 1 227 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/69/07/606907/7666671.2.jpg

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II

7,92 10 4 008 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/13/19/611319/7358981.2.jpg
7,91 10 4 254 oceny społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/13/05/611305/7356230_1.2.jpg
7,89 10 1 493 oceny społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/85/96/608596/7390731.2.jpg
7,89 10 4 670 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[624440,606064,631588,609216,607014,608004,608109,607268,720567,611264,611176,608434,608113,608439,611122,607023,611120,606340,620533,631631,608432,608441,688673,608014,614756,715201,608589,606182,695571,644019,606342,612048,608737,607269,608437,692871,608445,612896,608591,616123,606066,671503,611509,607024,608595,606824,681318,608725,608268,609734,607103,657023,607102,605874,612872,698113,612158,607095,656146,614511,607313,606960,610055,607864,629041,608440,691547,612785,613241,609473,714351,607015,608594,611153,611395,608612,608436,628169,611579,608021,608605,654948,612889,608241,685065,622959,663809,611198,699775,607093,611072,612707,617374,674760,611718,697103,606907,611319,611305,608596]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO