Najlepsze gry Xbox 360: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,90 10 42 494 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,88 10 2 911 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 367 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,80 10 18 141 ocen społeczności
gatunekRPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,79 10 18 315 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,70 10 10 134 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
7
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,68 10 9 979 ocen społeczności
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,65 10 35 781 ocen społeczności
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 16 537 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
10
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 31 614 ocen społeczności
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,57 10 13 107 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
12
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,56 10 1 304 oceny społeczności
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 390 ocen społeczności
gatunekFPS
14
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 45 577 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
15
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 798 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
16
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,52 10 14 580 ocen społeczności
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,47 10 22 689 ocen społeczności
gatunekTPS
18
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,44 10 3 735 ocen społeczności
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,42 10 14 317 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
20
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,42 10 4 808 ocen społeczności
gatunekFPS
21
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,41 10 17 855 ocen społeczności
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,38 10 8 229 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
24
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 21 166 ocen społeczności
gatunekFPS
25
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,37 10 23 665 ocen społeczności
gatunekFPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,36 10 22 102 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
27
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,33 10 2 840 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,33 10 17 817 ocen społeczności
gatunekFPS
29
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,33 10 9 441 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
30
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
8,32 10 5 403 oceny społeczności
gatunekRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 745 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,31 10 9 358 ocen społeczności
gatunekRPG
33
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,30 10 9 430 ocen społeczności
gatunekRPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,30 10 17 359 ocen społeczności
gatunekFPS
35
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,30 10 2 648 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
36
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,29 10 10 181 ocen społeczności
gatunekFPS
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,27 10 9 903 oceny społeczności
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,26 10 3 212 ocen społeczności
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,25 10 25 033 oceny społeczności
gatunekWyścigi
40
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,24 10 1 984 oceny społeczności
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,23 10 12 175 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
42
https://fwcdn.pl/fpo/76/21/717621/7701322.2.jpg
8,23 10 385 ocen społeczności
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,22 10 6 219 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,21 10 24 165 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
45
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,21 10 2 476 ocen społeczności
gatunekTPS
46
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,21 10 2 981 ocen społeczności
gatunekSportowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 387 ocen społeczności
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/27/07/612707/7363466.2.jpg
8,21 10 809 ocen społeczności
gatunekMenedżer
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 165 ocen społeczności
gatunekTPS
50
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,19 10 1 816 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
51
https://fwcdn.pl/fpo/30/52/613052/7378186.2.jpg
8,19 10 389 ocen społeczności
gatunekSportowa
52
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,19 10 10 573 oceny społeczności
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 18 627 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/28/89/612889/7384985.2.jpg
8,16 10 1 125 ocen społeczności
gatunekWyścigi
55
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,16 10 8 230 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
56
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 925 ocen społeczności
gatunekFPS
57
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,15 10 1 645 ocen społeczności
gatunekTPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 16 293 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
8,14 10 1 318 ocen społeczności
gatunekWyścigi
60
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 003 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
61
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,14 10 3 305 ocen społeczności
gatunekRPG
62
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,13 10 3 207 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
63
https://fwcdn.pl/fpo/21/58/612158/7502518.2.jpg
8,13 10 3 447 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,13 10 4 827 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,13 10 4 524 oceny społeczności
gatunekFPS
66
https://fwcdn.pl/fpo/17/93/701793/7594261.2.jpg
8,12 10 348 ocen społeczności
gatunekFPS
67
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,12 10 4 966 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,12 10 2 244 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,11 10 339 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/84/40/608440/7503389.2.jpg
8,10 10 3 467 ocen społeczności
gatunekFPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,10 10 6 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
72
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,10 10 6 189 ocen społeczności
gatunekAkcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,10 10 8 084 oceny społeczności
gatunekRPG
74
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
8,10 10 1 680 ocen społeczności
gatunekMuzyczna
75
https://fwcdn.pl/fpo/58/74/605874/7425577.2.jpg
8,10 10 11 934 oceny społeczności
gatunekFPS
76
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/697103/7581998.2.jpg

BioShock Infinite: Burial at Sea

8,09 10 1 286 ocen społeczności
gatunekFPS
77
https://fwcdn.pl/fpo/27/85/612785/7658934.2.jpg
8,09 10 3 553 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,09 10 6 389 ocen społeczności
gatunekFPS
79
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,08 10 839 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/27/09/612709/7363501.2.jpg
8,08 10 567 ocen społeczności
gatunekMenedżer
81
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,07 10 5 074 oceny społeczności
gatunekFPS
82
https://fwcdn.pl/fpo/17/18/611718/7357897.2.jpg
8,07 10 2 039 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
83
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,06 10 5 795 ocen społeczności
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
8,06 10 2 488 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7355651.2.jpg
8,05 10 6 865 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/15/79/611579/7526364.2.jpg
8,04 10 6 374 oceny społeczności
gatunekBijatyka
87
https://fwcdn.pl/fpo/86/12/608612/7350982.2.jpg

Fable: The Lost Chapters

8,04 10 8 146 ocen społeczności
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,03 10 8 091 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
89
https://fwcdn.pl/fpo/13/95/611395/7444218.2.jpg
8,03 10 8 659 ocen społeczności
gatunekTPS
90
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
8,03 10 1 225 ocen społeczności
gatunekSportowa
91
https://fwcdn.pl/fpo/85/94/608594/7364008.2.jpg
8,02 10 14 738 ocen społeczności
gatunekFPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/43/51/714351/7723676.2.jpg
8,02 10 8 220 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
93
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
8,02 10 1 068 ocen społeczności
gatunekSportowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/13/05/611305/7356230_1.2.jpg
8,02 10 1 515 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
8,02 10 4 170 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
96
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
8,02 10 3 733 oceny społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/84/36/608436/7498647.2.jpg
8,02 10 24 194 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
98
https://fwcdn.pl/fpo/66/69/656669/7486280.2.jpg
8,02 10 982 oceny społeczności
gatunekSportowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/23/00/722300/7712925.2.jpg

Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker

8,01 10 576 ocen społeczności
gatunekRPG
100
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
8,01 10 4 670 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
{"type":"videogame","ids":[624440,609216,607014,606064,631588,608004,607268,608109,720567,611264,611176,715201,608439,608434,608113,611122,607023,614756,611120,608441,606340,631631,688673,620533,608432,608014,692871,608589,695571,607269,606182,644019,608737,606342,616123,612048,608437,671503,608445,607103,608591,717621,611509,612896,609734,608268,606066,612707,607024,698113,613052,608595,606824,612889,608725,607102,609473,681318,654948,613241,656146,607864,612158,657023,610055,701793,606960,607015,634099,608440,607095,607313,612872,608241,605874,697103,612785,614511,730291,612709,629041,611718,691547,663809,611153,611579,608612,628169,611395,608742,608594,714351,627575,611305,608605,622959,608436,656669,722300,611198]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO