1
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,74 10 6 565 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,64 10 15 749 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,54 10 14 716 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,35 10 21 531 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 745 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,21 10 2 608 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,18 10 6 114 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 072 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 4 506 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/65/08/656508/7554039.2.jpg

Beyond: Two Souls

8,08 10 8 699 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,01 10 7 795 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/86/05/608605/7350975.2.jpg
7,99 10 4 094 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,97 10 3 629 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/73/74/617374/7380570.2.jpg
7,95 10 14 402 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 112 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/85/96/608596/7390731.2.jpg
7,89 10 4 667 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,82 10 3 292 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 991 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/58/86/725886/7741454.2.jpg
7,79 10 1 652 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/76/97/607697/7350442.2.jpg
7,75 10 1 141 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,75 10 2 707 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/12/47/711247/7822308.2.jpg
7,67 10 657 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/77/40/607740/7507293.2.jpg
7,61 10 3 353 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/12/43/711243/7622157.2.jpg
7,60 10 712 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/91/51/809151/7886151.2.jpg
7,58 10 1 201 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/66/97/646697/7492312.2.jpg
7,55 10 14 709 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/37/85/693785/7570943.2.jpg
7,53 10 270 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/12/96/611296/7359680.2.jpg
7,48 10 1 179 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/73/15/607315/7768312.2.jpg

Atlantis: Secrets d'un Monde Oublié

7,47 10 451 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/75/00/767500/7741451.2.jpg

7,45 10 1 164 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/50/66/645066/7466928.2.jpg

A Game of Thrones

7,44 10 1 820 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/87/30/608730/7351005.2.jpg
7,42 10 2 220 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/58/72/605872/7360279.2.jpg
7,41 10 11 353 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,39 10 376 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/31/20/613120/7365513.2.jpg
7,39 10 509 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,35 10 1 487 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/94/69/609469/7352140.2.jpg
7,35 10 475 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/95/44/809544/7908764.2.jpg
7,28 10 653 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/14/36/791436/7867444.2.jpg
7,26 10 363 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/31/37/613137/7364717.2.jpg

7,17 10 1 234 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/51/60/625160/7398346.2.jpg

A Game of Thrones: Genesis

7,17 10 643 oceny społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/27/93/612793/7459669.2.jpg
7,12 10 1 279 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/82/25/698225/7833309.2.jpg

Assassin's Creed IV: Black Flag - Freedom Cry

7,12 10 1 305 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/60/93/616093/7379583.2.jpg
7,11 10 306 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/42/25/744225/7745192.2.jpg
7,10 10 768 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/81/94/788194/7793107.2.jpg
7,10 10 385 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/94/53/759453/7740741.2.jpg
7,09 10 2 041 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/19/91/611991/7586515.2.jpg
7,04 10 486 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/71/92/607192/7724761.2.jpg
7,04 10 420 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/611990/7681835.2.jpg
7,01 10 693 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/67/84/606784/7348116.2.jpg

Stupid Invaders

7,01 10 687 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/25/78/622578/7384913.2.jpg
6,96 10 258 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/49/09/804909/7895872.2.jpg
6,92 10 354 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/10/64/611064/7428266.2.jpg
6,86 10 570 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/09/18/630918/7545493.2.jpg
6,85 10 2 149 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/82/26/698226/7585665.2.jpg

Assassin's Creed III: The Tyranny of King Washington

6,84 10 554 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/94/19/659419/7636733.2.jpg
6,83 10 278 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/28/35/612835/7379281.2.jpg
6,77 10 429 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/65/17/686517/7772314.2.jpg
6,76 10 1 064 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/84/22/608422/7350917.2.jpg
6,76 10 1 538 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/66/56/706656/7619971.2.jpg
6,71 10 5 262 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/52/49/725249/7646757.2.jpg

Assassin's Creed: Unity - Dead Kings

6,70 10 765 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/65/07/656507/7698075.2.jpg
6,69 10 6 596 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/92/99/609299/7351824.2.jpg
65
https://fwcdn.pl/fpo/43/56/614356/7368970.2.jpg
6,65 10 562 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/24/67/612467/7379231.2.jpg
6,63 10 476 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/71/95/607195/7724019.2.jpg

Alone in the Dark: The New Nightmare

6,57 10 606 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/31/91/613191/7382934.2.jpg
6,55 10 332 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/93/62/779362/7891895.2.jpg
6,55 10 308 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/41/86/614186/7609308.2.jpg
6,54 10 263 oceny społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/80/77/708077/7670125.2.jpg
6,45 10 334 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/76/90/607690/7350435.2.jpg

Shrek Forever After

6,41 10 417 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/40/72/734072/7806776.2.jpg

6,37 10 882 oceny społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/96/49/619649/7388725.2.jpg
6,34 10 551 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/57/51/615751/7377565.2.jpg
6,25 10 383 oceny społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/36/35/613635/7370334.2.jpg
6,23 10 364 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/94/25/629425/7727000.2.jpg
6,18 10 741 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/28/95/612895/7741601.2.jpg
6,18 10 646 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/25/94/612594/7363004.2.jpg

Rayman Raving Rabbids

6,06 10 465 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/26/73/682673/7596332.2.jpg
5,98 10 262 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/43/80/614380/7367282.2.jpg
5,85 10 472 oceny społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/68/28/606828/7348213.2.jpg
5,59 10 814 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[752225,720567,607549,608014,692871,616123,611509,608725,657023,656508,628169,608605,622959,617374,611289,608596,607644,611301,725886,607697,608621,711247,607740,711243,809151,646697,693785,611296,607315,767500,645066,608730,605872,611405,613120,612126,609469,809544,791436,613137,625160,612793,698225,616093,744225,788194,759453,611991,607192,611990,606784,622578,804909,611064,630918,698226,659419,612835,686517,608422,706656,725249,656507,609299,614356,612467,607195,613191,779362,614186,708077,607690,734072,619649,615751,613635,629425,612895,612594,682673,614380,606828]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO