1
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,03 10 1 080 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/45/99/624599/7400826.2.jpg

The Sims 3: Pets

7,82 10 2 497 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/22/85/662285/7484772.2.jpg

The Sims 3: Seasons

7,80 10 1 416 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/86/04/608604/7434831.2.jpg
7,77 10 19 482 oceny społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/26/20/612620/7363002.2.jpg

The Sims 3: Late Night

7,71 10 2 159 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/25/42/612542/7362886.2.jpg

The Sims 2: Seasons

7,70 10 2 093 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/91/86/619186/7496590.2.jpg
7,69 10 3 143 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/87/21/608721/7358845.2.jpg
7,68 10 15 961 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/26/17/612617/7363508.2.jpg

The Sims 3: World Adventures

7,67 10 2 120 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/658001/7468914.2.jpg

The Sims 3: Supernatural

7,59 10 1 328 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/87/69/678769/7539050.2.jpg

The Sims 3: Island Paradise

7,57 10 895 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/76/96/677696/7518423.2.jpg

The Sims 3: University Life

7,51 10 1 048 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/26/18/612618/7363507.2.jpg

The Sims 3: Ambitions

7,51 10 1 900 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/25/52/612552/7362873.2.jpg

The Sims 2: Apartment Life

7,50 10 1 281 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/25/47/612547/7363510.2.jpg

The Sims 2: Bon Voyage

7,41 10 1 511 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/22/80/612280/7361257.2.jpg

The Sims 2: University

7,41 10 1 965 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/32/18/693218/7568719.2.jpg

Euro Truck Simulator 2: Eastern European Expansion

7,41 10 553 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/98/89/619889/7378506.2.jpg

The Sims 3: Generations

7,40 10 1 376 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/25/44/612544/7362860.2.jpg

The Sims 2: Pets

7,40 10 2 514 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/02/86/630286/7758551.2.jpg
7,39 10 360 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/03/70/680370/7542918.2.jpg
7,38 10 1 491 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/32/42/613242/7365868.2.jpg
7,35 10 4 809 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/25/37/612537/7362876.2.jpg

The Sims 2: Nightlife

7,34 10 1 880 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/25/39/612539/7365342.2.jpg

The Sims 2: Open for Business

7,31 10 1 641 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/22/79/612279/7537354.2.jpg

The Sims Makin' Magic

7,30 10 1 131 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/16/76/611676/7464066.2.jpg
7,26 10 11 308 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/25/49/612549/7362880.2.jpg

The Sims 2: FreeTime

7,22 10 1 253 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/74/12/617412/7374457.2.jpg
7,22 10 566 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/84/72/688472/7628124.2.jpg
7,20 10 9 134 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/56/40/615640/7375820.2.jpg
7,14 10 352 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/23/40/642340/7419095_1.2.jpg
7,13 10 464 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/18/41/611841/7537360.2.jpg

The Sims: Unleashed

7,12 10 1 378 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/98/22/689822/7559488.2.jpg

The Sims 3: Into the Future

7,12 10 648 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/24/95/642495/7423344.2.jpg

The Sims 3: Showtime

7,11 10 897 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/28/08/772808/7755947.2.jpg

The Sims 4: City Living

7,08 10 358 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/15/49/611549/7659855.2.jpg

The Sims: Vacation

7,07 10 1 486 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/16/14/611614/7357525.2.jpg
7,05 10 265 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/37/96/733796/7895904.2.jpg

The Sims 4: Get to Work

7,05 10 812 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/02/64/700264/7721884.2.jpg
7,01 10 318 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/23/27/612327/7361387.2.jpg

The Sims 2: Castaway

7,01 10 657 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/14/45/611445/7659856.2.jpg

The Sims: Hot Date

6,99 10 1 518 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/45/97/794597/7808062.2.jpg

The Sims 4: Cats & Dogs

6,98 10 261 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/18/42/611842/7659857.2.jpg

The Sims: Superstar

6,96 10 962 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/14/42/611442/7358609.2.jpg

The Sims: Livin' Large

6,93 10 1 270 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/95/93/719593/7631321.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 15

6,92 10 325 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/75/23/747523/7895894.2.jpg

The Sims 4: Get Together

6,91 10 443 oceny społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/96/52/629652/7896680.2.jpg
6,87 10 376 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/14/46/611446/7358641.2.jpg

The Sims: House Party

6,83 10 1 379 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/23/30/612330/7361380.2.jpg

The Sims: Pet Stories

6,82 10 329 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/92/69/709269/7610969.2.jpg
6,79 10 336 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/05/30/610530/7354527.2.jpg

The Sims Medieval

6,78 10 2 662 oceny społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/23/28/612328/7366077.2.jpg

The Sims: Life Stories

6,78 10 407 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/92/86/719286/7678756.2.jpg
6,78 10 303 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/18/50/611850/7367732.2.jpg
6,76 10 557 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/42/86/624286/7388006.2.jpg

The Sims: Medieval - Pirates and Nobles

6,66 10 287 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/05/58/660558/7519975.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 2013

6,66 10 439 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/22/77/732277/7668909.2.jpg

The Sims 4: Outdoor Retreat

6,65 10 468 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/49/96/614996/7768231.2.jpg
6,62 10 273 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/83/26/748326/7701647.2.jpg

The Sims 4: Spa Day

6,60 10 363 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/49/97/614997/7368508.2.jpg
6,56 10 323 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/23/96/612396/7361824.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 2011

6,53 10 302 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/49/95/614995/7754280.2.jpg
6,46 10 760 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/78/63/607863/7367725.2.jpg
6,40 10 257 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/25/80/612580/7365836.2.jpg
6,35 10 644 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/90/32/699032/7748914.2.jpg

6,08 10 386 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/35/96/613596/7365651.2.jpg
6,03 10 286 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/73/54/707354/7655255.2.jpg

Goat Simulator

5,75 10 1 456 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/83/55/628355/7506438.2.jpg
5,50 10 475 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[764562,624599,662285,608604,612620,612542,619186,608721,612617,658001,678769,677696,612618,612552,612547,612280,693218,619889,612544,630286,680370,613242,612537,612539,612279,611676,612549,617412,688472,615640,642340,611841,689822,642495,772808,611549,611614,733796,700264,612327,611445,794597,611842,611442,719593,747523,629652,611446,612330,709269,610530,612328,719286,611850,624286,660558,732277,614996,748326,614997,612396,614995,607863,612580,699032,613596,707354,628355]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO