1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888_1.2.jpg
9,55 10 59 004 oceny
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517_2.2.jpg
9,41 10 26 092 oceny
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677_2.2.jpg
9,36 10 28 415 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111_1.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 38 380 ocen
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272_1.2.jpg
9,02 10 15 444 oceny
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334_1.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 537 ocen
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604_1.2.jpg
9,01 10 26 772 oceny
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605_1.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 492 oceny
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461_2.2.jpg
8,80 10 47 236 ocen
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115_1.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,79 10 20 576 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940_1.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,77 10 15 950 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762_1.2.jpg
8,69 10 12 099 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487_1.2.jpg
8,68 10 21 184 oceny
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150_2.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 821 ocen
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609_2.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,65 10 9 561 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755_2.2.jpg
8,64 10 19 234 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281_1.2.jpg
8,63 10 19 538 ocen
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379_2.2.jpg
8,63 10 10 722 oceny
gatunekRPG / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545_1.2.jpg
8,63 10 23 702 oceny
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219_1.2.jpg
8,60 10 23 500 ocen
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412_2.2.jpg

8,56 10 25 889 ocen
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736_2.2.jpg
8,54 10 38 135 ocen
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734_2.2.jpg
8,50 10 39 296 ocen
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127_2.2.jpg
8,50 10 47 919 ocen
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607_1.2.jpg
8,49 10 14 278 ocen
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841_1.2.jpg
8,48 10 33 265 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701_1.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,46 10 16 215 ocen
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_3.2.jpg
8,46 10 5 968 ocen
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608_1.2.jpg
8,46 10 15 443 oceny
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_3.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,45 10 5 750 ocen
gatunekSkradanka / TPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736_1.2.jpg
8,44 10 10 942 oceny
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945_2.2.jpg
8,44 10 11 190 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332_1.2.jpg
8,43 10 31 381 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438_1.2.jpg
8,43 10 18 130 ocen
gatunekPrzygodowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010_2.2.jpg
8,42 10 10 342 oceny
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/8112220_1.2.jpg
8,40 10 8 964 oceny
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524_2.2.jpg
8,38 10 5 831 ocen
38
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829_1.2.jpg
8,38 10 14 085 ocen
gatunekFPP / Logiczna
39
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841_1.2.jpg

Baldur's Gate

8,38 10 8 672 oceny
gatunekRPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121_1.2.jpg
8,36 10 9 430 ocen
gatunekRPG / Turowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736_1.2.jpg
8,36 10 13 049 ocen
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670_1.2.jpg
8,36 10 23 627 ocen
gatunekTPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532_1.2.jpg
8,36 10 15 550 ocen
gatunekRPG
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7369363_1.2.jpg
8,33 10 9 196 ocen
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167_2.2.jpg
8,33 10 37 281 ocen
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156_1.2.jpg
8,31 10 10 435 ocen
47
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550_1.2.jpg
8,30 10 5 676 ocen
gatunekRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242_2.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,30 10 5 838 ocen
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351_1.2.jpg
8,30 10 16 903 oceny
gatunekPrzygodowa
50
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049_1.2.jpg
8,26 10 24 652 oceny
gatunekFPS
51
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674_2.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,26 10 4 449 ocen
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528_2.2.jpg
8,26 10 19 049 ocen
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449_1.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,25 10 15 022 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023_1.2.jpg
8,25 10 7 527 ocen
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019_1.2.jpg
8,24 10 10 169 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
56
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422_1.2.jpg
8,24 10 22 713 ocen
gatunekFPS
57
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776_1.2.jpg
8,24 10 15 403 oceny
gatunekTPP / Akcja
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641_2.2.jpg
8,24 10 23 218 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939_2.2.jpg
8,21 10 10 237 ocen
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025_2.2.jpg
8,20 10 18 479 ocen
gatunekFPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136_2.2.jpg
8,20 10 5 284 oceny
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947_1.2.jpg
8,19 10 9 478 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794_1.2.jpg
64
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092_2.2.jpg
8,18 10 7 114 ocen
gatunekRTS
65
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614_2.2.jpg
8,17 10 5 660 ocen
gatunekPrzygodowa
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/8135191.2.jpg
8,17 10 4 963 oceny
67
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946_2.2.jpg
8,17 10 26 329 ocen
gatunekWyścigi
68
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292_2.2.jpg
8,16 10 17 932 oceny
gatunekFPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7432280_2.2.jpg
8,16 10 3 103 oceny
gatunekSkradanka / TPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003_1.2.jpg
8,16 10 16 832 oceny
gatunekTPP / Akcja
71
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/8084278_1.2.jpg
8,14 10 7 751 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
72
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572_1.2.jpg
8,14 10 11 082 oceny
gatunekBijatyka
73
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749_2.2.jpg

8,14 10 10 105 ocen
74
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938_1.2.jpg
8,14 10 5 314 ocen
gatunekMMORPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257_1.2.jpg
8,10 10 9 005 ocen
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971_2.2.jpg
8,10 10 19 330 ocen
gatunekWyścigi
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598_1.2.jpg
8,10 10 10 149 ocen
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901_1.2.jpg
8,10 10 10 276 ocen
gatunekPrzygodowa
79
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432_2.2.jpg
8,09 10 7 455 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757_1.2.jpg
8,08 10 26 313 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
81
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874_1.2.jpg
8,08 10 12 291 ocen
82
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288_1.2.jpg

8,07 10 9 699 ocen
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/40/43/864043/8022453_1.2.jpg
8,07 10 2 606 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
84
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240_2.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,07 10 10 157 ocen
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653_2.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,06 10 14 950 ocen
gatunekRPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924_2.2.jpg
8,06 10 3 851 ocen
gatunekRPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467_1.2.jpg
8,06 10 19 926 ocen
gatunekTPP / Akcja
88
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489_1.2.jpg
8,06 10 10 978 ocen
gatunekFPS
89
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985_2.2.jpg
8,05 10 8 981 ocen
gatunekMMORPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962_2.2.jpg

8,05 10 12 973 oceny
gatunekFPP / Logiczna
91
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966_2.2.jpg
8,05 10 10 201 ocen
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575_1.2.jpg
8,04 10 13 802 oceny
gatunekTPS
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289_2.2.jpg
8,04 10 15 044 oceny
gatunekTurowa / Taktyczna
94
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874_2.2.jpg
8,01 10 4 030 ocen
gatunekPrzygodowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808_2.2.jpg
8,00 10 17 713 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288_2.2.jpg
7,99 10 10 181 ocen
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200_1.2.jpg
7,99 10 5 112 ocen
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640_1.2.jpg
7,99 10 4 451 ocen
gatunekRPG
99
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319_1.2.jpg

Biohazard 2

7,99 10 4 105 ocen
100
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166_1.2.jpg
7,98 10 2 265 ocen
gatunekRPG
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones